Оголошення

2019-10-08

Оголошення:

Департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі-Департамент) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Кривоозерського професійного аграрного ліцею (далі – Ліцей).

Місце розташування закладу освіти: вул. Калантирська, буд.7, смт Криве Озеро, Миколаївська область.

Головним завданням Ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом закладу освіти та Контрактом.

Керівникові нараховується та виплачується посадовий оклад у розмірі, передбаченому законодавством, надбавки за складність, напруженість у роботі за рахунок коштів загального фонду, за високі досягнення у праці за рахунок коштів спеціального фонду.

Крім того, керівникові виплачуються: надбавка за вислугу років, за престижність праці, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу один раз на рік в межах фонду заробітної плати.

У разі наявності підстав керівникові також можуть виплачуватися: надбавка за наявність почесного звання, доплата за гуртожиток, щомісячна доплата до посадового окладу за виробництво сільськогосподарської продукції.

Преміювання керівника здійснюються за рішенням Департаменту у межах наявних коштів на оплату праці.

Вимоги до претендентів:

На посаду директора закладу освіти призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан якого дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Термін подачі документів: 30 днів з дня оприлюднення оголошення (з 08.10.2019 по 06.11.2019).

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, кабінет № 4.

Хрущ Наталя (0512) 37 92 88, 37 93 01, oblosvitakadry@ukr.net

Перелік документів та вимоги щодо їх оформлення:

заява про участь у конкурсі;

згода на обробку персональних даних;

автобіографія;

копія паспорта громадянина України або ID-картки;

копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копія трудової книжки;

довідка про відсутність судимості;

копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних);

рекомендації та інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Документи кандидати подають особисто до конкурсної комісії.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Кiлькiсть переглядiв: 33

Коментарi