Мета діяльності соціального педагога - створення сприятливих умов для особистісного розвитку людини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист людини (соціальна, психолого-педагогічна, моральна) у його життєвому просторі.

Завдання соціального педагога:
 • забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров'я особистості;
 • формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;
 • створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, попередження тупикових ситуацій в особистісному розвитку;
 • надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги і підтримки;
 • створення комфортного, гуманного виховного простору в мікросоціумі.
Основні напрями соціально-педагогічної діяльності:
 • створення соціальних умов, що компенсують неблагополучний досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей і їх сімей;
 • надання комплексної допомоги, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов у освітніх та інших установах системи соціального виховання та захисту;
 • забезпечення діагностики, корекції та консультування з соціально-педагогічної проблематики для дітей і сімей групи ризику;
 • соціально-педагогічна профілактика та реабілітація дезадаптованих і соціально депривованих дітей і підлітків;
 • робота з дітьми-інвалідами;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • організація спортивно-оздоровчої, дозвільної та інших видів діяльності дітей, підлітків, дорослих;
 • консультування і спеціалізована допомога у професійному визначенні;
 • культурно-просвітницька робота серед населення з пропаганди і роз'яснення здорового способу життя;
 • здійснення системи превентивних заходів, попередження та усунення прямих і непрямих десоціалізуючих впливів соціуму;
 • попередження соціальної та педагогічної захищеності дітей;
 • соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку, робота в класах педагогічної корекції;
 • попередження негативного ставлення дорослих до дітей, допомога у вирішенні виниклих конфліктів між вчителями та учнями, батьками і дітьми та ін.

З початку навчального року було проведено декілька тренінгових занять з учнями ліцею.

Тренінг "Відповідальний вибір". Мета: формувати у підлітків вміння робити усвідомлений вибір, щодо власної поведінки; сприяти усвідомленню необхідності прийняття відповідального рішення щодо статевих стосунків у підлітковому віці./Files/images/dpyu/agro/DSCN0477.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0484.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0483.JPG

Тренінг "Відповідальна поведінка". Мета: формувати у підлітків свідоме ставлення до
збереження свого репродуктивного здоров'я; сприяти усвідомленню особливостей і небезпеки віктимної поведінки; надати інформацію про клініки, дружні до молоді.

/Files/images/dpyu/agro/DSCN0430.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0431.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0458.JPG

Тренінг "Моя сім'я - моя фортеця". Мета: актуалізувати у підлітків поняття "сім'я". Формувати відповідальне ставлення та мотивацію до збереження сімейних цінностей.

/Files/images/dpyu/agro/20131217_162801.jpg/Files/images/dpyu/agro/20131217_164030.jpg/Files/images/dpyu/agro/20131217_164107.jpg

Тренінг "Взаємини "діти-батьки"". Мета: сприяти зміцненню взаєморозуміння між підлітками й батьками. Формувати навички ефективної комунікації в системі "діти-батьки"; розвивати навички розв'язання конфліктних ситуацій. Формувати у підлітків усвідомлення важливості власної відповідальної поведінки.

/Files/images/dpyu/agro/DSCN0572.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0573.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0580.JPG

Тренінг "Відповідальне батьківство". Мета: сприяти усвідомленню підлітками цінності сім'ї й батьківства в житті кожної людини; ознайомити із суттю батьківства, поняттям "відповідальне батьківство"; формувати відповідальне ставлення до виконання ролей батька/матері та батьківських функцій.

/Files/images/dpyu/agro/DSCN0589.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0594.JPG/Files/images/dpyu/agro/DSCN0617.JPG

Тренінг "Моє майбутнє доросле життя". Мета: сприяти усвідомленню підлітками необхідності збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я як важливої складової успішного дорослого життя. Формувати навички прогнозування та планування майбутнього.

Виховна година на тему : «Моє здоров‘я – моя гордість» - 14 група. Мета : сформувати в учнів знання про здоров‘я та прагнення зберегти своє здоров‘я.

/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0330.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0333.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0337.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0339.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0340.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0343.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0344.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0360.JPG/Files/images/ltsey/sots_ped/DSC_0376.JPG

Метою тренінгового курсу «Дорослішай на здоров‘я» є популяризація серед молоді здорового способу життя й важливості цих аспектів для стану репродуктивного здоров‘я у майбутньому; сприяння усвідомленню ними необхідності збереження та зміцнення здоров‘я як важливої складової успішного дорослого життя; формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей, закладання основ відповідального батьківства.

Зміст тренінгового курсу «Дорослішай на здоров‘я» структурованого за такими темами:

« Феномен людини», «Підлітковий вік. Світ взаємин», «Репродуктивне здоров‘я людини», «Ризики і здоров‘я людини», «Відповідальність і здоров‘я людини», «Сім‘я в житті людини», «Моє доросле майбутнє».

/Files/images/psiholog/100_3334.JPG/Files/images/psiholog/100_3335.JPG/Files/images/psiholog/100_3342.JPG/Files/images/psiholog/100_3344.JPG

Тренінги на тему "Про те, як ти дорослішаєш", "Репродуктивне здоров'я. Як його захистити". Метою яких є: формувати у підлітків розуміння фізіологічних і психологічних змін, що відбуваються в організмі, та сприяти усвідомленню процесу як норми дорослішання; репродуктивне здоров'я є важливою складовою здоров'я і основою для народження у майбутньому здорових дітей; розвивати навички спілкування між юнаками та дівчатами.

/Files/images/psiholog/100_5485.JPG/Files/images/psiholog/100_5487.JPG/Files/images/psiholog/100_5489.JPG/Files/images/psiholog/100_5492.JPG

Тренінгові заняття на теми :"Коло проблем, або коли ми ризикуємо", "Мій захист - знання і обачливість". Мета яких: визначити поняття ризику та ризикованої поведінки; сприяти усвідомленню підлітками негативних поведінкових факторів як основної загрози для репродуктивного здоров'я, особливо у підлітковому віці; актуалізувати, систематизувати інформацію щодо ІПСШ та ВІЛ.

/Files/images/psiholog/100_4988.JPG/Files/images/psiholog/100_4990.JPG/Files/images/psiholog/100_4991.JPG

Тренінг на тему "Гендерні стереотипи та поведінка людини" який мав на меті формувати у підлітків розуміння впливу гендерних стереотипів на поведінку людини; розвивати навички шанобливого ставлення та ефективного спілкування між представниками протилежних статей.

/Files/images/psiholog/100_5483.JPG/Files/images/psiholog/100_5484.JPG

Тренінгове заняття "Відповідальний вибір". Мета: формувати у підлітків вміння робити усвідомлений вибір щодо власної поведінки; сприяти усвідомленню необхідності прийняття відповідального рішення щодо статевих стосунків у підлітковому віці.

/Files/images/psiholog/100_5573.JPG/Files/images/psiholog/100_5574.JPG/Files/images/psiholog/100_5578.JPG/Files/images/psiholog/100_5579.JPG/Files/images/psiholog/100_5581.JPG

Тренінгове заняття "Відповідальна поведінка". Мета:формувати у підлітків свідоме ставлення до збереження свого репродуктивного здоров'я; сприяти усвідомленню особливостей і небезпеки " віктимної поведінки"; надати інформацію про клініки дружні до молоді.

Виховні години

/Files/images/psiholog/100_39541.JPG/Files/images/psiholog/100_3956.JPG

Виховна година в групі № 19 на тему "Учись у дружбі жити." яка була спрямована на поглиблення та розширення поняття дружби і товаришування - цих важливих показників вихованості учнів; виховувати в учнів звичку уважно ставитися до товаришів; вміння бачити хиби у своїй поведінці й виправляти їх, учити дітей сприймати різні життєві ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з них; виховувати у дітей правильне ставлення до таких понять, як "друг", "дружба"; розвивати в учнів загальнолюдські чесноти.

/Files/images/zahodi/P4040047.JPG/Files/images/zahodi/P4040054.JPG/Files/images/zahodi/P4040056.JPG

Виховна година в групі № 7 на тему "Здоровий спосіб життя" мета якої була: формувати уявлення молоді про здоровий спосіб життя; показати негативний вплив нікотину, алкоголю,наркотиків на організм людини; сприяти попередженню шкідливих звичок; ознайомити учнів з шкідливістю наркотичних речовин; виховувати у дітей відповідальне ставлення до свого здоров'я.

Кiлькiсть переглядiв: 1083

Коментарi

 • Michaelbeta

  2016-02-28 02:34:16

  Компания «ОКНА РОНИ» успешно работает на рынке пластиковых окон и дверей больше пятнадцати лет. За многие годы нашей деятельности был накоплен богатый опыт остекления – более 30 000 жилых и промышленных объектов в разных районах Московской области. В своё время мы детально изучили ассортимент имеющихся на тот момент предложений и сделали выбор в пользу продукции немецкой фирмы КВЕ – на наш взгляд, лучшей на рынке. Наших специалистов впечатлила отличная морозостойкость и звукоизоляция, долговечность и богатые цветовые возможности материала...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.