Повернутися до звичайного режиму

Звіт директора Кривоозерського професійного аграрного ліцею за 2016 -2017 роки.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю» сьогодні звітую про діяльність ліцею за період 2016-2017 н.р.

У своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами.

1. Контингент учнів.

Формування контингенту учнів у 2016-2017 н.р. здіснювалося відповідно до регіонального замовлення, наявних ліцензій та згідно з Правилами прийому до Кривоозерського професійного аграрного ліцею.

Показники

Станом на 01.04.17

1

Загальний контингент учнів, у тому числі

346

- За профілем навчального закладу

346

- За соціальним станом: а) дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування

14

2

Прийнято на 1 курс

179

3

Втрата контингенту (станом на 01.09.16)

28

4

Працевлаштовані за отриманою професією

5

Основні причини втрати контингенту:

1. Грубе порушення правил внутрішнього розпорядку.

2. Невиконання вимог навчальних планів і програм.

3. Сімейні обставини.

4. Зміна місця проживання.

5. Переведення до інших навчальних закладів.

2. Кадрове забезпечення.

Станом на сьогодні в ліцеї працює 113 чоловік, керівний склад – 5 чол., педпрацівників – 61 чол., з них у відпустці за доглядом за дитиною – 3, в АТО – 1, службовців – 17, робітників – 34.

Основними напрямками діяльності дирекції в кадрових питаннях є ефективне використання потенціалу можливостей кожного працівника. Якісний склад педагогічних працівників ліцею відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик у розділах освіти, досвіду роботи, вимог до рівня фахової підготовки та кваліфікаційних категорій.

Ліцей має штатний розпис, затверджений в департаменті освіти і науки Миколаївської ОДА. Керівними і педагогічними працівниками ліцей укомплектовано на 100%. Навчально-виробничий процес забезпечують: 30 майстрів виробничого навчання,21 викладач, 2 вихователя, 3 керівника гуртків, практичний психолог, методист, старший майстер, 2 заступники директора та директор.

Якісна характеристика педагогічних кадрів

Кваліфікаційні категорії, педагогічні звання,тарифні розряди

На 01.09.2016

На 01.04.2017

Викладач-методист

1

1

Старший викладач

5

5

Майстер виробничого навчання 2 категорії

2

2

Майстер виробничого навчання 1 категорії

4

4

Спеціаліст вищої категорії

7

7

Спеціаліст першої категорії

11

12

Спеціаліст другої категорії

5

5

Спеціаліст

3

3

12 тарифний розряд

14

15

11 тарифний розряд

8

9

10 тарифний розряд

9

7

9 тарифний розряд

7

6

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Категорія працівників

2016-2017

Директор

1

Заступники директора

-

Методист

1

Старший майстер

-

Викладачі

3

Майстри в\н

7

Вихователі гуртожитку

-

Керівники гуртків

1

Практичний психолог

-

Соціальний педагог

-

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, Київського інституту післядипломної педагогічної освіти, Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників.

Стажування майстрів в\н здійснюється на підприємствах області. Пройшли стажування 20 працівників.

Атестація педагогічних працівників у ліцеї здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р №930

Атестація педагогічних працівників

кваліфікація працівників

кількість

всього

16

з них позачергово

-

викладачі

5

майстри в\н

5

керівники гуртків

4

методист

1

старший майстер

1

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, встановлюються тарифні розряди.

Педагогічні працівники та учні підготовлені ними беруть участь в обласних заходах, конкурсах фахової та педагогічної майстерності.

Результати :

1. 6 переможців районних олімпіад з предметів: хімія, екологія,інформатика,географія,біологія,правознавство;

2. Призове 3 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови (районний етап);

3. Призове 3 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови (обласний етап);

4. 4 місце в обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

5. Дипломант в обласній олімпіаді з предмету «Трактори»

6. 5 місце в обласних змаганнях з настільного тенісу Молодіжних спортивних ігор

7. Участь в змаганнях команд «Юних пожежників»

3. Контроль якості роботи педагогічних працівників, виконання планів та програм.

Контроль за навчально-виховним та виробничим процесом у ліцеї здійснюється відповідно до: Законів України «Про освіту», «Про професійну освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1240 від 05.08.1998р., «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі», затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006р. №419.

Змістом внутрішнього контролю є основні види діяльності ліцею:

- Навчальний процес, який передбачає вивчення стану виконання навчальних програм, рівня знань і навичок учнів, директорські контрольні роботи, продуктивність праці педагогів, індивідуальної роботи з учнями, наявність в учнів навичок самостійної роботи;

- Виховний процес, коли перевіряють рівень вихованості учнів, рівень громадської активності, якість роботи відповідальних за групами та майстрів виробничого навчання, якість проведення виховних заходів;

- Методична робота, коли визначають методичний рівень кожного педагога, механізм поширення педагогічного досвіду, підвищення кваліфікації педагогів.

Контроль за навчально-виховним та виробничим процесом у ліцеї здійснюють директор, заступники директора, старший майстер та методист.

Забезпечення контролю за навчальними досягненнями учнів здійснюється за допомогою контрольно-облікової документації: журналів теоретичного і виробничого навчання, протоколів державних кваліфікаційних атестацій, протоколів пробних кваліфікаційних робіт, зведених відомостей успішності.

З метою вивчення відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних планів і програм проводяться директорські контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної, загально-професійної та професійно-практичної підготовки. Рівень знань та вмінь учнів протягом року підлягає обов’язковому оцінюванню шляхом тематичної, семестрової та річної атестації, а також перевірних та пробних кваліфікаційних робіт.

Внутрішньоліцейний контроль здійснюється шляхом відвідування уроків, що дає можливість визначити ефективність роботи педагогів та виявити позитивний досвід.

Контроль за виховною роботою у ліцеї здійснюється відповідно до річного плану роботи, графіків роботи гуртків, бібліотеки.

Забезпечення контролю за виховною роботою здійснюється за допомогою контрольно-облікової документації: журналів з виховної роботи, журналів гуртків. Шляхом відвідування виховних заходів, занять гуртків визначається якість та рівень роботи педагогів з учнями за напрямками виховання громадської активності, творчих здібностей, моральних та духовних якостей, формування відносин співробітництва, взаємодопомоги.

З метою покращення матеріально-технічного та комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, стану охорони праці було здійснено оглядовий контроль кабінетів, лабораторій. Результати огляду були розглянуті на нараді при директорові (надано комп’ютери Римарчуку, Тарасовій, проведено інтернет в їдальню, проведено електричну проводку і встановлено розетки в гуртожитку, розпочато будівництво душової кімнати).

Питання контролю за якістю роботи педагогічних працівників, виконання планів та програм розглядається на нарадах та педагогічних радах ліцею.

4. Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг

Навчальний заклад не порушує ліцензійних умов надання освітніх послуг.

Прийом учнів відповідно до ліцензованих обсягів

Професія

Ліцензований обсяг

Прийнято на навчання

1

Тракторист-машиніст с\г виробництва(категорії А1,А2,В1)слюсар з ремонту с\г машин та устаткування; водій а\транспортних засобів (категоріяС)

30

30

2

Електромонтер з ремонту та обслуговування ел\устаткування; водій а\транспортних засобів(категоріяС)

30

28

3

Кухар; кондитер

30

30

4

Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

30

30

5

Кравець (на базі 9 класів)

30

-

6

Кухар

30

16

7

Електрозварник ручного зварювання; водій а\транспортних засобів (категорія С)

30

19

8

Офісний службовець (бухгалтерія)

30

19

9

Кравець

30

-

У 2016 році розпочата акредитація професії «Водій автотранспортних засобів категорії С». Для оформлення пакету документів для акредитації проводиться робота по реєстрації речових прав на нерухоме майно.

5.Організація навчально-виховної діяльності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У здійсненні виховної роботи з учнівською молоддю педагогічний колектив ліцею керується Законом України «Про виховання дітей та молоді», Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку громадянської державності та іншими документами з цього питання, які є головним дороговказом у плануванні виховної роботи.

Основними документами з планування виховної роботи у ліцеї є:

- План роботи навчального закладу на навчальний рік, на поточні місяці;

- Плани виховної роботи навчальних груп на поточні місяці;

- План роботи бібліотеки;

- План роботи гуртків;

- План спортивно-масової роботи;

- Плани виховної роботи вихователя на поточні місяці;

- План роботи практичного психолога на рік.

У планах виховної роботи класних керівників, майстрів в/н і вихователів гуртожитку з учнями, визначені виховні завдання, які відповідають рівню розвитку учнівського колективу і складаються із врахуванням інтересів учнів, передбачають творче поєднання форм і методів роботи. У ліцеї тісно співпрацюють між собою майстри в/н та класні керівники, вихователі,практичний психолог.

Ліцей співпрацює з районною бібліотекою, з краєзнавчим музеєм. Спільна робота з цими установами спрямована на виховання в учнів патріотизму, художньо-естетичної культури, любові до рідної мови.

Особливо хочеться відмітити волонтерську роботу, яка проводилася в ліцеї. Учні та працівники ліцею долучились до акції по збору коштів для купівлі теплих речей для воїнів в зоні АТО, взяли участь в благодійній акції «Серце до серця» по збору коштів для придбання медичного обладнання для обласної дитячої офтальмологічної клініки; збір коштів на лікування нашої учениці, що зазнала травм.

У ліцеї працює практичний психолог, який систематично надає консультації учням, працівникам та батькам з актуальних питань. Починаючи з вересня місяця проводяться анкетування першокурсників на визначення ступеня ризику, характеру учнів, відповідності обраної професії.

Пріоритетними напрямками діяльності соціально-психологічної служби в ліцеї протягом 2016-2017 н.р. були:

1. Соціальний супровід та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

- вирішення проблеми адаптації дітей-сиріт та дітей пільгових категорій до нового колективу та умов навчального закладу, здійснення соціального патронажу сімей пільгових категорій та сімей, які потрапили в складні життєві обставини та надання їм консультативної та інформаційної допомоги з різних питань;

- проведення різноманітних заходів з метою надання допомоги дітям з малозабезпечених, багатодітних родин і сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, сприяння соціальній інтеграції дитини, залучення учнів до поза навчальної роботи, представлення інтересів підлітків та дітей з особливими освітніми потребами в різних інстанціях (службі у справах дітей, службі соціального захисту населення, кримінальній поліції, державному центрі зайнятості, банківських установах та інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування).

2. Соціально-педагогічна система формування культури здоров’я учнів:

- організація просвітницько-профілактичних зустрічей із співробітниками медичних закладів;

- проведено ряд різноманітних заходів (бесід, лекцій, тренінгів)з питань попередження захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інших інфекційних хвороб;

- проводились профілактичні бесіди щодо запобіганню шкідливих звичок (наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю та ін.)

- проведено бесіди з питань попередження суїцидальної поведінки та запобігання торгівлі людьми, проведення роботи щодо попередження насильства над дітьми учнівською молоддю;

- формування в учнівської молоді толерантного ставлення до суспільства;

- проводилась роз’яснювальна робота стосовно «сайтів-убивць», які провокують молодь на здійснення самогубств.

3. Охоплення знань із законодавчою базою з метою попередження злочинів та правопорушень серед учнів ліцею:

- організація зустрічей з представниками Служби у справах дітей, кримінальної поліції, правоохоронних органів;

- проведено ряд профілактичних бесід з питань адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх;

Для проживання учнів є гуртожитки. Всі учні, які потребують житла, забезпечуються повністю місцями для проживання.

У гуртожитку створена рада гуртожитку, до складу якої входять кращі учні, які проживають там. На засіданнях рад розглядаються питання дотримання учнями санітарно-гігієнічних умов проживання, збереження державного майна, випадки порушення правил проживання, організація дозвілля.

В ліцеї налагоджена робота учнівського самоврядування, що є однією з умов залучення до громадської діяльності молоді. Основними напрямками роботи є проблеми життя ліцею, ті, що найбільше цікавлять учнів. Таким чином, розвиток учнівського самоврядування в ліцеї – процес не стихійний, а керований. Створюючи модель учнівського самоврядування, організатор виховної роботи прагнув втілити можливість повної самореалізації особистості, її самостійності. У ліцеї взаємини членів учнівського самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довірі, співробітництві.

Профорієнтаційна робота проводилась шляхом проведення екскурсій по навчальному закладу учням шкіл району, надання оголошень до ЗМІ.

6. Організація навчально-методичної діяльності.

Кривоозерський професійний аграрний ліцей працює над єдиною методичною проблемою: « Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій». Усі основні ділянки методичної роботи зосереджені в єдиному річному плані роботи ліцею.

Методична робота в ліцеї проводиться через педагогічні ради, методичні комісії, педагогічні читання, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків та виховних заходів.

Одним із постійних органів роботи педагогічного колективу є педагогічна рада.

На педрадах підводяться підсумки навчально-виховної роботи за півріччя і рік. Систематично розглядається стан викладання і якість знань учнів, створення комплексно-методичного забезпечення, викладання окремих предметів і професій. За звітний період проведено 10 педагогічних рад.

У ліцеї працюють методичні комісії:

- Природно математичних дисциплін – завідуюча методичною комісією Ніколюк Т.С.

- Суспільно-гуманітарних дисциплін – завідуюча методичною комісією Сопінська Т.М.

- Фізичного виховання та Захисту Вітчизни – завідуючий методичною комісією Глух М.П.

- Бухгалтерського профілю – завідуюча методичною комісією Підвисоцька О.В.

- Аграрного та енергетичного профілю - завідуючий методичною комісією Ткаченко В.В.

- Методичне об’єднання класних керівників та вихователів – керівник Лисиганич І.А.

У своїй роботі метод комісії значну увагу приділяють питанням вдосконалення навчальних планів і програм, успішності та якості знань учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, проведенню відкритих уроків, вивченню кращого досвіду викладачів та майстрів в/н, організації конкурсів професійної майстерності, підвищенню якості підготовки робітничих кадрів шляхом впровадження інноваційних технологій. Велика увага приділяється підготовці учнів до обласних олімпіад, а також організації та проведення місячників метод комісій. Плани роботи методичних комісій відповідають перспективному річному плану роботи ліцею і виконуються в повному обсязі. Ведуться протоколи засідань методичних комісій.

Одним з основних завдань методичної роботи в ліцеї є систематичне вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду. Досвід роботи вивчається шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, виступів на педрадах, педагогічних читаннях, ознайомлення з досвідом роботи педагогічних працівників, участь в роботі обласних секцій, семінарах, конкурсах фахової майстерності:

- Романюк Т.В. – обласна секція зарубіжної літератури – 20.10.16

- Лисиганич І.А. – обласна секція української мови та літ-ри – 02.11.16

- Штим С.М. – обласна секція хімії і біології – 09.11.16

- Біденко Р.М., Мількат О.В. – обласна секція майстрів в/н – 02.11.16

- Ткаченко В.В. – обласна секція голів методичних комісій – 10.11.16

- Шевченко Г.І. – обланий семінар заступників з НВР – 30.11.16

- Лисиганич І.А. (Андрієнко А.) – конкурс П.Яцека ІІІ місце – 09.12.16

- Романюк Т.В. (Алексієнко А.) Міжнародний конкурс П.Яцека – 17.02.17

- Бачинська О.М., Мотрунько В.В. – секція викладачів з професії кухар;кондитер – 15.03.17

- Уліцька Р.Г.(Кириленко А.) – конкурс читців Шевченківської поезії – 09.03.17

- Карчевський О.С. – обласна секція майстрів в\н – 23.03.17

- Шайдюк М.О. – обласна секція майстрів в/н – 28.03.17

- Лохаївська В.В. – обласна секція майстрів в/н – 29.03.17

- Мількат О.В. – конкурс фахової майстерності енергетичного профілю – 18.04.17

- Вербовенко М.П., Вербовенко В.В., Ткаченко В.В. – засідання творчих груп ПТНЗ – 11.05.17

Проводиться підготовка учня до участі в конференції по роботі зі здібною молоддю ПТНЗ по темі: «Цілісність системи роботи з обдарованою молоддю у контексті інноваційної діяльності». (Містюк І.П.).

7. Фінансово-господарська діяльність

Умови колективного договору виконують обидві сторони, непорозумінь між сторонами щодо умов колективного договору не виникало. Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць, заборгованості немає. Згідно положення про преміювання працівники ліцею отримували премії на суму 509787 грн. Матеріально-технічна база ліцею потребує багато коштів на ремонт та відновлення.

Кошторис навчального закладу затверджений на суму 14 542 807грн. – з них на заробітну плату - 7 785 181грн., на податки - 1 723 033грн.

На спецфонді (залишок на 1.07.16 - 89 434,78грн.), надійшло за липень-лютий 2017 року 1 503 463грн.

Всього: 1 592 897,79грн.

Надійшло урожаю 2016 року: Залишок на 01.03.2017:

- Пшениця – 57 825 кг 31 020 кг

- Ячмінь – 62 430 кг 10 804 кг

- Соняшник – 46 790 кг 110 кг

- Соя – 29 635 кг 39 085 кг

- Горох – 38 230 кг 38 230 кг

- Кукурудза – 280 680 кг 176 560 кг

- Мед – 457 кг 306.87 кг

Урожайність 2016 року :

Спільний обробіток:

- Ячмінь – 29,9 ц\га

- Пшениця – 55,07 ц\га

- Соняшник – 31,37 ц\га

- Кукурудза – 95,3 ц\га

- Соя - 27,36 ц\га

- Горох - 41,33 ц\га

Бригада: – ячмінь – 33,3 ц\га

Підписані договори з підприємствами, організаціями, установами – всього 152 договори на суму 2 730 264 грн.

На оплату послуг та товарів використовувались кошти зі спецфонду:

- Зарплата – 159 652,7 грн.

- Нарахування на зарплату - 37 486,94 грн.

- Предмети, матеріали – 264 893,52 грн.

- Послуги – 131 508,64 грн.

- Відрядження – 10 751,03 грн.

- Податки – 210 095,67 грн.

- Предмети довгострокового користування – 10 500 грн.

- Медикаменти – 4000 грн.

Залишок коштів – 1 577 719,83 грн.(станом на 01.05.17)

В ліцеї здійснено:

- Будівництво туалетів в навчальному корпусі із відновленням каналізаційної мережі;

- Ведеться будівництво душової кімнати в гуртожитку;

- Відремонтовано підлогу в гуртожитку хлопців - замінено лінолеум;

- Замінено лінолеум в кабінеті фізики;

- Закінчено ремонт в бухгалтерії;

- Побудовано роздягальні в спортзалі;

- Встановлено розетки в гуртожитку;

- Проведено ремонт теплотраси в навчальному корпусі;

- Проведено ремонт каналізації в їдальні;

- Встановлено водонагрівач в лабораторії кухарів;

- Проведено ремонт котелень;

- Проведено ремонт електроплит в їдальні та лабораторії кухарів;

- Відремонтована техніка – КАМАЗ, ГАЗ, автобус, замінено автопокришки. Техніка пройшла технічний огляд.

- Надано комп’ютери в лабораторію кухарів, електрикам, бухгалтерії;

- Проведено ремонт слюсарної майстерні, лабораторії та майстерні на навчальному полігоні;

- Проводиться ремонт каналізаційної системи в гуртожитку.

За звітній період затверджено Статут ліцею, ведеться підготовка документів для оформлення права власності на об’єкти нерухомості (будівель), яка перебуває у користуванні навчального закладу. В квітні 2017 року отримали наказ МОН № 616 від 19.04.17 «Про закріплення державного майна за Кривоозерським професійним аграрним ліцеєм Миколаївської області»

Свідоцтво на право власності на навчальний корпус, на підставі яких буде оформлено Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За звітній період за ініціативи голови профспілки ППОП Кривоозерського ПАЛ Підвисоцької О.В. були проведені перевірки: міністерства освіти і науки України, дві позапланові перевірки Держпрацею, Держаудитслужбою, прокуратурою та поліцією Кривого Озера, Первомайська, Миколаєва.

8. Додержання вимог щодо забезпечення належних умов праці.

Додержання вимог щодо забезпечення належних умов праці та додержання прав працівників здійснюється відповідно до колективного договору, який був укладений між адміністрацією та колективом і зареєстрований у органах юстиції у 2007 році. Проведено всі види інструктажів з охорони праці з учнями та працівниками ліцею. Поповнено медичні аптечки необхідними препаратами. Всі працівники пройшли періодичний медичний огляд. Приведено у відповідність куточки з охорони праці на робочих місцях, в майстернях виробничого навчання та у кабінетах. Проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності. Проведено обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення надійності експлуатації. Службою охорони праці проведено огляд майстерень виробничого навчання,кабінетів, гуртожитків та інших службових приміщень. Будівлі укомплектовані інструкціями з охорони праці, правилами пожежної безпеки, вогнегасниками, планами експлуатації на випадок пожежі. Належним чином ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Проведені заміри опору ізоляції та контурів заземлення. У період роботи нещасних випадків на виробництві не траплялося.

9. Дотримання чинного законодавства та фінансова дисципліна.

Статистична, бухгалтерська звітність подається згідно графіків встановлених приймаючими структурами.

Розрахунки з установами, організаціями проводяться своєчасно. Своєчасно і в повному обсязі вносяться платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду. Майно, яке знаходиться в навчальному закладі використовується за призначенням.

Завдання на 2018 рік

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної професійної освіти вважаю, що нашими завданнями на новий навчальний рік є:

1. У професійній освіті забезпечувати відповідність державних стандартів вимогам сучасного виробництва та ринку праці.

2.Визначити пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями духовний розвиток особистості.

3. Посилювати виховний вплив учнівського самоврядування на особистість. Наполегливо залучати учнів з девіантною поведінкою, пасивних до особистісного розвитку в гуртках.

4. Підвищити рівень виконавської дисципліни та якість роботи кожного працівника.

5. Забезпечити регіональне замовлення з прийому учнів на навчання та випуску кваліфікованих робітників згідно з вимогами державних стандартів та їх працевлаштування.

6. Виконувати колективний договір.

7. Здійснювати атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників і їх стажування на виробництві відповідно до колективного договору.

Кiлькiсть переглядiв: 1805

Коментарi

  • Dretwemia

    2018-02-12 20:41:18

    Online Pharmacy India Astrazeneca Nexium Discount Card [url=http://cialiorder.com]online pharmacy[/url] Where To Buy Erectile Dysfunction Pills Cialis Spanien Antabuse Over The Counter Generic...

  • Dannymoida

    2017-06-18 01:00:08

    Attention Required! | Cloudflare [url=http://acheterdufrance.com/]Click here...[/url]...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.