ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Кривоозерського професійного аграрного ліцею

за підсумками 2019-2020 навчального року

Вступ

Відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», наказу МОН України від 23.03.2005 р. №178 «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах щорічно керівник навчального закладу має звітувати про свою діяльність. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.

У своїй діяльності, як директор ліцею, я керувалася Конституцією України, законами України «Про освіту», Законом України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Статутом ліцею, чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти.

Станом на 01.01.2019 року контингент ліцею склав 309 учнів. 01.01.2020 року в ліцеї навчалося 280 учнів. Станом на 31.12.2020 року контингент склав 307 учнів.

Наказом директора від 27.03.2020 року №42-о доручено методисту ліцею здійснити аналіз якісного складу педагогічних працівників. Педагогічний колектив нараховував 52 педагогічних працівника. Якісний склад викладачів та майстрів виробничого навчання наведено в таблицях 1,2.

Таблиця 1

Якісний склад викладачів Кривоозерського ПАЛ станом на 01.04.2020 н.р.

№ п/п Викладач: ПІБ Дата народження Освіта, навчальний заклад, який закінчив, рік закінчення Спеціальність за дипломом Предмети, які викладає Пед. навантаження Пед. стаж Підвищення кваліфікації Атестація
загальний в ПТНЗ рік результат
рік місце
Адміністрація
1 Бачинська Ольга Миколаївні 18.06.64. Вища, Одеський технолог. Інстит.холод. промисловості 1987 Холодил. та компресорні машини і устан. Устаткування 235 16 16 2015 Білоцерк. ІПОІПП 2017 Спец. I кат.
2 Шевченко Галина Іванівна 29.03.56 Вища, Одеський техн. інститут холод. установок 1978 Інженер-технолог Хімія 256 39 39 20.11.2015 МОІППО 2016 Спец. вищої кат., ст.викл.
3 Лисиганич Інна Анатоліївна 10.10.63 Вища, Одеський державний унів. 1986 Філолог, укр. мова та література Зарубіжна літ., Громадянська освіта 360 18 16 18.12.2015 21.10.2016 МОІППО 2016 Спец. вищої кат., ст.викл
4 Бойко Людмила Миколаївна 14.06.74 Вища, Миколаївський педагог. Інститут 1996 р. Вчитель укр. мови та літератури Українська мова та література, зарубіжна література 330 14 10 22.04.2016 МОІППО 2019 Спеціал. І кат.
5 Дмитрів Ульяна Вікторівна 30.10.83 Вища, Європейський університет, 2008., Професійно-технічна, Кривозерське СПТУ-38, 2002р. ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р. Спеціаліст з обліку і аудиту Бухгалтер Оператор Комп’ютерного набору Географія, людина і світ 189 9 9 - - - спеціаліст
6 Уліцька Раїса Гермогенівна 14.09.54 Вища, Одеський держ. університ. 1979 р. Філолог, укр. мова та література Українська мова та література 928 48 38 17.04.2015 МОІППО 2016 Спец. І кат.
7 Ніколюк Тетяна Семенівна 19.10.53 Вища, Уманський педінст. 1975 р. Вчит. фізики і матем. Математика 526 44 38 20.11.2015 МОІППО 2016 Спец. вищої кат., ст. викл.
8 Мотрунько Валентина Валентинівна 18.01.55 Вища, Одеський технолог. ін-т., 1980р. Інженер-технолог. Технологія приготування їжі з основами товарознавства, гігієна та санітарія 963 35 35 22.04.2016 Білоцерк. ІПОІПП 2019 Спец. вищої кат., викладач- методист
9 Гнатенко Лілія Миколаївна 18.05.64 Вища, Одеський державний університет. 1986р. Вчитель фізики і мате мат. Математика, економіка 795 32 32 16.03.2018 17.11.2017 МОІППО 2019 Спец.І кат.
10 Ткач Юрій Михайлович 01.02.59 Вища, Уманський пед. інстит.1981 р. Вчитель фізики і мат. Фізика, астрономія 880 39 32 28.04.2017 МОІППО 2018 Спец. І кат
11 Підвисоцький Сергій Васильович 25.07.72 Вища, Миколаївський с/г ін-т., 1990р. Механізація с/г виробництва ПДР, будова автомобіля 1061 10 10 27.11.2015 Білоцерк. ІПОІПП 2016 Спец. І кат.
12 Штим Світлана Михайлівна 28.03.69 Вища, Мелітопольський педінститут, 1992 р. Вчитель хімії і біології Біологія, Хімія Екологія Захист Вітчизни 986 32 26 01.06.2018 МОІППО 2017 Спец. І кат
13 Підвисоцька Ольга Василівна 23.09.73 Вища, Миколаївський с/г інститут, 1991р. Бухгалтерський облік і аудит Бух. Облік, економіка підприємства 959 23 23 27.11.2015 Білоцерк.. ІПОІПП 2015 Спец. вищ. кат.,
14 Ткаченко Віктор Васильович 24.03.71 Вища, Націон. аграрн. університет, 1997 р. Професійне навчання, інженер-педагог С/г машини, Агротехнологія, читання креслень 873 22 22 27.11.2015 Білоцерк. ІПОІПП 2017 Спец. І кат
15 Головатенко Лілія Михайлівна 25.05.78 Вища, Харківський держ. педуніверсит, 2002 р. Англійська і перська мови Англійська мова 908 17 14 21.11.2014 МОІППО 2015 Спец. вищ. кат.
16 Містюк Інна Пилипівна 30.01.83 Вища, Одеський національний унів. 2005 р. Спеціаліст з прикладної математики Спец. предм. опер.комп. набору, інформатика, інформаційні технології 842 13 13 22.04.2016 МОІППО 2018 Спец. вищої кат.,
17 Глух Михайло Петрович 22.04.85 Вища, Миколаївський ДПУ, 2008р. Вчитель фізичного виховання Фізичне виховання Захист Вітчизни 940 15 15 30.03.2018 МОІППО 2019 Спеціал. вищ. кат.
18 Сопінська Тетяна Миколаївна 04.03.72 Вища, Миколаївський пед. інститут, 1994р. Вчитель історії та права Правознавство, історія 929 24 21 02.02.2018 МОІППО 2018 Спец. вищої кат., ст. викл.
19 Романюк Тетяна Володимирівна 23.06.84 Вища, Тернопільський педагогічний університет, 2006 р. Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Декретна відпустка - 10 9 27.09.2017 28.04.2016 17.03.2017 МОІППО 2017 Спеціал. І кат.
20 Глух Наталія Ігорівна 13.04.82 Вища, Херсонський держ. пед. університет 2005 р. Вчит. основ підприємн., креслення, ОБЖ Охорона праці технології, основи галузевої економіки 783 14 14 27.11.2015 30.03.2018 МОІППО 2015 Спеціал. І кат.
21 Циктор Сергій Валерійович 14.06.94 Вища, Вінницький соціально-економічний інститут «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2016р. Вінницький соціально-економічний інститут «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2018р. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 2020р. Вінницьке вище професійне училище Департаменту Державної служби охорони при МВС України 2013р. Правознавство Менеджмент Вчитель фізичної культури Охоронець, охоронник Фізичне виховання 668 1 1 - - - 11 т.р.
22 Мількат Олександр Васильович 4.01.80 Вища, Кіровоградський національний технічний університет, 2012р. Спеціаліст з електротехнічних систем електроспоживання Матеріалознавство, електротехніка, спецтехнологія 777 6 6 - -- - Спеціаліст
Майстри, які мають педагогічне навантаження
23 Циктор Наталія Михайлівна 16.06.69 Вища, Полтавський кооперативний. інститут, 1991р. Професійно-технічна Полтавський кооперативний. інститут, 1989р. Кривоозерське СПТУ-38, 1995р. Інженер-технолог з технології і організації громадського харчування Кухар Кондитер Організація 84 25 25 27.112015 МОІППО 2018 Спеціаліст І кат.
24 Царинна Зінаїда Миколаївна 28.10.61 Вища, Київський технологічний інститут холодильної промисловості, 1990 р. Професійно-технічна, Миколаївське кооперативне профтехучилище, 1980р. КРПНЗ Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму, 2010р. Інженер-технолог з технології бродильних виробів Кондитер Кухар Гігієна та санітарія, облік, калькуляція і звітність 89 31 31 27.11.2015 МОІППО 2018 Спеціаліст І кат.
25 Карчевський Олександр Станіславович 12.04.62 Вища, Уманський с/г інст., 1984 р. Вчений агроном Новітні технології 45 32 32 27.11.2015 МОІППО 2017 Спец І І кат.
26 Тарасова Раїса Олександрівна 13.04.60 Вища, Одеська державна академія харчових технологій, 1995 р. Професійно-технічна, Комунарське технічне училище, 1979р. Кривоозерське СПТУ-38, 1995р Інженер-технолог з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо-концентратів Кондитер Кухар Організація, калькуляція 61 32 32 27.11.2015 Білоцерк.. ІПОІПП 2015р. Спец. ІІ кат.
27 Римарчук Олександр Олексійович 30.05.62 Неповна вища, Новоб. Технікум механізації та електр. с/г, 1981р. Технік-електрик Електрифік. с/г Спецтехнологія 110 19 14 22.04.2016 Білоцерк.. ІПОІПП 2014 9 т.р.
Інші
27 Синчук Григорій Васильович 22.02.44 Вища, Миколаївський педагогічний інститут, 1970р. Вчитель фізичного виховання Викладач фізичної культури 169 47 47 15.04.2016 МОІППО 2016р. Спец. І кат.
29 Лаврик Марина Олександрівна 23.10.86 Вища, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2010р. Початкове навчання, практична психологія Географія 352 11 11 спеціаліст

Таблиця 2

Якісний склад майстрів в/н Кривоозерського ПАЛ станом на 30.03.2020 року

№ п/п Майстер в\н: ПІБ Дата народження Освіта, навчальний заклад, який закінчив, рік закінчення Спеціальність за дипломом № групи, назва професії Стажування Робочий розряд за професією Педстаж Підвищення кваліфікації Атестація
рік місце Загаль-ний В ПТНЗ
Рік Місце Рік Результат
1. Римарчук Олександр Олексійович 30.05.66 Неповна вища, Новобузький Технікум механізації та електрифікація с/г, 1981р. Технік-електрик Електрифікація с/г 7 гр. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 2017 Врадіївський елеватор ДОЧП ДАК «Хліб України» Довідка Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування VI розряд 17 14 2017 Білоцерк. ІПОІПП 2019 13 т.р.
2. Вербовенко Микола Петрович 23.05.54 Неповна вища, Миколаївський с/г технікум . 1981 р., Професійно-технічна, Кривоозерське СПТУ-38, 1969р. Технік-гідротехнік Тракторист машиніст широкого профілю 1 гр. Тракторист - машиніст с/г виробництва (категорії «А1,А2»,В1»); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії „С”) 2017 СПД ФОП «Біцан О.І.» Довідка від 15.06.2017 Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5 розряд Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5 розряд 47 47 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 Майст. в/н 14 т.р.
3. Зеленська Юзефа Юріївна 08.11.56 Неповна вища, Миколаївський технікум радянської торгівлі, 1976 р. Професійно-технічна, Кривоозерське СПТУ-38, 1995р. Технік-технолог з приготування їжі Кухар; кондитер 27 гр. Кухар; кондитер 2017 ФОП «Осипчук С.М.» Довідка від 16.06.2017 Кондитер 4р. ФОП»Ляховський В.С.» Довідка від 03.06.2016 Кухар 5р. V кухар, 35 35 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 Майст. в/н ІІ кат. 14 т.р.
4. Солтасюк Дмитро Олексійович 07.10.51 Неповна вища, Новобугський технікум механізації і електрифікації 1988 р. Професійно-технічна, Миколаївський навчально-курсовий комбінат «Сільгосптех-ніка», 1979 р. Технік-механік з механізації с/г. Водій Майстер в/н водінню 2017 СПД ФОП «Біцан О.І.» Довідка від 05.07.2017 Водій автотранспортних засобів кат.»С» 38 38 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2017 14 т.р
5. Тарасова Раїса Олександрівна 13.04.60 Вища, Одеська державна академія харчових технологій, 1995 р. Професійно-технічна, Комунарське технічне училище, 1979р. Кривоозерське СПТУ-38, 1995р Інженер-технолог з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо-концентратів Кондитер Кухар 30 гр. Кухар 2018 Кафе «Кодима» Довідка від 20.03.2014 Кухар 5р. Кондитер 5р. V . кухар У кондитер 33 33 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2019 Майст. в/н І кат. 14 т.р.
6. Карчевський Олександр Станіславович 12.04.62 Вища, Уманський с/г інст., 1984 р. Вчений агроном 5 гр. Тракторист - машиніст с/г виробництва (категорії «А1,А2»,В1»); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії „С”) 2017 СПД ФОП «Біцан О.І.» Довідка від 05.04.2017 Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5розряд Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5розряд 33 33 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2017 Майст. в/н І кат. 14 т.р.
7. Бондаренко Юлія Григорівна 09.07.56 Неповна вища, Миколаївський Технікум радянської торгівлі, 1990 р. Професійно-технічна, Миколаївський навчально-курсовий комбінат, 1974р ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р.. Технік-технолог з приготування їжі Бухгалтер Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 26 гр. Кухар 2017 ФОП «Ляховський В.С.» Довідка від 29.06.2016 Кухар 5р. Кухар 5р. 31 31 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 14.р.
8. Царинна Зінаїда Миколаївна 28.10.61 Вища, Київський технологічний інститут холодильної промисловості, 1990 р. Професійно-технічна, Миколаївське кооперативне профтехучилище, 1980р. КРПНЗ Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму, 2010р. Інженер-технолог з технології бродильних виробів Кондитер Кухар 28 гр. Кухар; кондитер 2017 ФОП «Ляховсь кий В.С.» Довідка від 23.06.2017 Кухар 5р. V кухар IV кондитер 32 32 11.092015 Білоцерк. ІПОІПП 2015 Майст. в/н І кат. 14 т.р.
9. Друганова Світлана Вікторівна 20.11.76 Вища, Уманська державна аграрна академія, 2002р. Професійно-технічна, ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р.. Економіст-менеджер Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 15 гр. Обліковець; оператор комп’ютерного набору 2016 ТОВ «АКВИМ», Оператор комп’ютерного набору І категорії; обліковець ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Довідка 2016р. Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 19 19 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 14 т.р.
10. Кликіч Сергій Валентинович 16.02.68 Базова вища, Уманський державний педагогічний університет, 2008 р. Інститут післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету, 2011 р. Бакалавр з педагогічної освіти, вчитель трудового навчання Електрозварник 9 гр. Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 2010 Первомайське ПТУ-22 IV Електрозварник Електрик Водій. ,,А’’,,В’’,,С’’ 25 25 11.092015 Білоцерк. ІПОІПП 2015 13 т.р.
11. Білоус Надія Володимирівна 01.05.56 Неповна вища, Миколаївський кооперативний технікум, 1974 р. Товарознавець з продовольчих і промислових товарів 20 гр. Офісний службовець (бухгалтерія) 2016 Філія Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк» ТВБВ-10014/0142 Оператор комп’ютерного набору І категорії, Довідка, 2016 рік, обліковець з реєстрації бухгалтер ських даних І кат. АТ «Ощадбанк» ТВБВ, довідка, 2016р. Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 26 26 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 14 т.р.
12. Солтасюк Юрій Дмитрович 11.10.79 Неповна вища, Мигіївський коледж, 2008р. Професійно-технічна, Кривоозерське СПТУ-38, 1997р. Молодший спеціаліст з агрономія Електромонтер з ремонту електроустаткування . Водій категорії ,В’’,,С’ Майстер в/н водінню 2017 СПД ФОП «Біцан О.І.» Довідка від 05.07.2017 Водій автотранспортних засобів кат «С» 19 19 2017 Білоцерк. ІПОІПП 2019 14 т.р.
13. Білаш Світлана Василівна 16.06.77 Неповна вища, Одеський комерційний. технікум 1998р., Професійно-технічна, Кривоозерське СПТУ-38, 1995р. Технік-технолог технології приготування їжі, та організації громадського харчування Кухар; кондитер 17 гр. Кухар; кондитер 2016 ФОП «Осипчук С.М.» Довідка, кондитер 4р. 2016 рік IV кондитер 16 16 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2018 Майст. в/н ІІ кат. 14 т.р. .
14. Кирнасовський Андрій Миколайович 6.02.79 Вища, Одеський державний аграрний університет 2002р. Професійно-технічна, ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р.. Магістр обліку і аудиту Оператор комп’ютерного набору І категорії 14 гр. Обліковець; Оператор комп’ютерного набору 2017 Редакція газети «Кривоозерщина» Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); 2017 Оператор комп’ютер-ного набору І категорії 14 14 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2018 Майст. в/н ІІ кат. 14 т.р.
15. Єфімова Світлана В’ячеславівна 14.01.63 Неповна вища, Одеський механіко-технологічний технікум,.1985 р., Професійно-технічна, Кривоозерське СПТУ-8 1981р. Технік-електрик з електроустаткування підприємств елеваторної і зернопереробної промисловості 12 гр. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорії „С”) 2016 Врадіївський елеватор ДОЧП ДАК «Хліб України» Довідка від 16.05.2016 Електро-монтер з ремонту та обслуговування електроустаткування V розряду 14 14 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2017 14 т.р.
16. Мийня Ірина Олексіївна 06.02.74 Вища, Одеський с/г інститут, 1996р. Професійно-технічна ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р. Економіст з Бухгалтерського обліку і фінансів Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 14гр. Обліковець; Оператор комп’ютерного набору 2017 Оператор комп’ютерного набору I категорії, довідка ПП «Тищенко»2014р. Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 21 21 2017 Білоцерк. ІПОІПП 2018 14 т.р.
17. Салабай Валентина Володимирівна 28..04.69 Неповна вища, Одеський технікум громадського харчування 1989р. Професійно-технічна Кривоозерське СПТУ-38, 1995р. Управління громадського харчування Білгород-Дністровського 1990р. Технік-технолог, технологія приготування їжі Кондитер Кухар 11 гр. Кухар; кондитер 2016 ФОП «Фіцура О.О.» Довідка від 23.05.2016 Кухар 5 р. ФОП»Осипчук С.М.» Довідка від 16.06.2016 Кондитер 4р. V кухар IV кондитер 26 26 2017 Білоцерк. ІПОІПП 2018 Майст. в/н ІІ кат. 14 т.р. .
18. Ржепушевський Юрій Анатолійович 26.11.66 Неповна вища, Конотопський індустріально-педагогічний технікум, 1990р Професійно-технічна Міжгалузевий навчально-атестаційний центр інституту електрозварювання ім.. Є.О. Патона Технік-механік, майстер в/н Електрозварник 9 гр. Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 2016 СПД «Сінчук» Довідка від 15.06.2016 V р. Електрогазо зварник 29 29 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 13 т.р.
19. Циктор Наталія Михайлівна 16.06.69 Вища, Полтавський кооперативний. інститут, 1991р. Професійно-технічна Полтавський кооперативний. інститут, 1989р. Кривоозерське СПТУ-38, 1995р Інженер-технолог з технології і організації громадського харчування Кухар Кондитер 28 гр. Кухар; кондитер 2017 ФОП «Ляховський В.С.» Довідка від 23.06.2017 Кухар 5р. V кухар III кондитер 26 26 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 Майст. в/н І кат. 14 т.р.
20. Біденко Римма Михайлівна 19.12.65 Неповна вища, Одеський механіко-технологічний, 1986р. Технік – електрик з електроустаткування підприємств. 7 гр. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 2017 Врадіївський елеватор ДОЧП ДАК «Хліб України» Довідка від 17.10.2017 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряд 10 10 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2016 13 т.р.
21. Лохаївська Валентина Василівна 17.05.75р. Неповна вища, Університет «Україна» 2012р. Професійно-технічна ДП УКК ПАТ БФ «Миколаївбуд», 2012р.. Молодший спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж Оператор комп’ютерного набору І категорія 23 гр. Обліковець; Оператор комп’ютерного набору 2016 Кривоозерське районне дорожнє державне підприємств Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 2015р. Оператор комп’ютер-ного набору І категорії 11 11 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2017 13т.р.
22. Вербовенко Василь Володимирович 01.01.78 Неповна вища, Львівський екологічний технікум 2007р. Технік-землевпорядник 4 гр. Тракторист - машиніст с/г виробництва (категорії «А1,А2»,В1»); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії „С”) 2017 СПД ФОП «Біцан О.І.» Довідка від 15.06.2017 слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5 розряд слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 5 розряд 10 10 17.062016 Білоцерк. ІПОІПП 2019 14 т.р.

Зміни в сучасній українській освіті вимагають від ліцею визначення нової мети навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах.

Таблиця 3

Результати навчальних досягнень випускників 2020 року
за базову школу (за свідоцтвом) з предметів

Бали Кількість учнів
Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 12 10 8 11 10 9 9 9
4-6 бали 37 41 33 33 25 40 30 31
7-9 балів 11 11 19 17 27 12 23 21
10-12 балів 4 2 4 3 2 3 2 3
Всього 64 64 64 64 64 64 64 64

Таблиця 4

Результати діагностичних контрольних робіт
у Кривоозерському ПАЛ з предметів

Бали Кількість учнів
Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 25 41 25 25 29 49 18 2
4-6 бали 20 16 29 40 34 10 32 46
7-9 балів 7 2 10 9 1 1 4 22
10-12 балів 1 0 0 0 0 0 0 0
Всього 53 59 64 74 64 60 54 70

Таблиця 5

Результати річного оцінювання навчальних досягнень за І курс
у Кривоозерському ПАЛ з предметів

Бали Кількість учнів
Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 15 12 13 18 12 8 5 6
4-6 бали 43 43 35 41 38 45 28 35
7-9 балів 12 15 21 10 19 16 36 27
10-12 балів 1 1 1 1 1 2
Всього 70 70 70 70 70 70 70 70

Таблиця 6

Результати річного оцінювання навчальних досягнень за ІІ курс
у Кривоозерському ПАЛ з предметів

Бали Кількість учнів
Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 14 12 15 12 8 1 2
4-6 бали 35 29 22 38 30 41 33
7-9 балів 8 16 18 10 22 17 25
10-12 балів 4 1 1 2
Всього 57 57 59 61 60 60 62 0

Таблиця 7

Результати річного оцінювання навчальних досягнень за ІІІ курс
у Кривоозерському ПАЛ з предметів

Бали Кількість учнів
Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 5 3 7 2
4-6 бали 22 34 33 33 30 14 22
7-9 балів 31 15 20 13 21 5 10
10-12 балів 2 2 2 2 1
Всього 55 56 58 55 54 19 32 0

Кількість зареєстрованих учнів для участі в ЗНО -2020:

- Українська мова -54 учні;

- Математика -1 учень;

- Історія України 53 учні;

- Біологія -50 учні;

- Географія -4 учнів.

Результати ЗНО -2020:

- Українська мова 14;

- Математика 1;

- Історія України -12;

- Біологія -10;

- Географія 1.

Таблиця 8

Результат складання тесту (кількість учнів)

Бали Українська мова Математика Історія України Англійська мова Фізика Хімія Біологія Географія
1-3 бали 8 1 2
4-6 бали 4 11 7 1
7-9 балів 2 1 1
10-12 балів
Всього 14 1 12 0 0 0 10 1

У 2019/2020 н.р. наші учні взяли участь у II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, зокрема Історія -II місце (Берестовий Владислав – викладач Сопінська Т.М.), Англійська мова (Арламенко Мар’яна – викладач Головатенко Л.М.) III місце, Біологія (Жовтобрюх Лілія – викладач Штим С.М. III місце, Інформаційні технології (Хіміч Дан – викладач Містюк І.П.) III місце.

У 2019-2020 навчальному році вся методична робота у ліцеї організовувалась згідно нормативно-правової бази і була спрямована на реалізацію Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», положення про методичну роботу, Статуту навчального закладу та плану роботи ліцею на рік.

Найважливішим методом підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, який об‘єднує в одне ціле всю систему роботи ліцею, є методична робота. Система методичної роботи має чітку структуру. Вона спрямована на всебічне підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагогічного працівника і є сукупністю заходів, що впроваджуються адміністрацією ліцею, викладачами та майстрами виробничого навчання, з метою оволодіння найбільш ефективними, раціональними методами та формами освітньої роботи, творчого застосування їх на уроках та в позакласній роботі.

Всі заходи були спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми ліцею «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів у контексті сучасних освітніх і виробничих технологій»». У 2019-2020 н.р. робота над проблемою перебувала на етапі набуття досвіду, який полягав у сприянні оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності учнів ліцею, використанні засобів сучасних інформаційних технологій у проєктно-дослідницькій діяльності, а згодом – і для дистанційного навчання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми ліцею та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методичні комісії; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учасників освітнього процесу; робота з обдарованими дітьми.

Значну роль в організації методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися питання особистісного зростання педагогічних працівників, використання нестандартних форм навчання, формування в учасників освітнього процесу пізнавального інтересу до навчання Всього у 2019-2020 навчальному році проведено 6 засідань.

У ліцеї працюють методичні комісії:

- Природно математичних дисциплін – завідуюча методичною комісією Ніколюк Т.С.

- Суспільно-гуманітарних дисциплін – завідуюча методичною комісією Сопінська Т.М.

- Фізичного виховання та Захисту Вітчизни – завідуючий методичною комісією Глух М.П.

- Бухгалтерського профілю – завідуюча методичною комісією Підвисоцька О.В.

- Аграрного та енергетичного профілю - завідуючий методичною комісією Ткаченко В.В.

-Громадського харчування – Мотрунько В.В.

Курси підвищення кваліфікації пройшли:

4 – тижні – (150 год.) - 5 викладачів;

1 - тижневі – (курс) – (30год.) - 3 викладача і 2 вихователя;

3 дні (модулі 10 год.) – 12 викладачів – 20 модулів;

Сертифікований захід 10 год. - 1 викладач;

PROMETHEUS Головатенко Л.М. -60 год.

Містюк І.П. – 440 год.

EDERA Містюк І.П. – 60 год.

9 викладачів та 1 майстер виробничого навчання пройшли курси підвищення кваліфікації при Білоцерківському ІПОІПП.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією був запроваджений карантин, що змусило усіх педагогічних працівників ліцею освоювати технології дистанційного навчання. Найпоширенішим засобом спілкування та зворотного зв’язку з учнями та батьками є групи у Viber, Fasebook, Googl- клас. Згодом окремі педагогічні працівники освоїли роботу в ZOOM. Широко використовувалися можливості ютюб-каналу, сайту «На Урок», EDERA, онлайн-телеуроків. Доступними для наших учасників освітнього процесу є також сайт ліцею, на якому розміщені накази директора, що стосуються дистанційного навчання.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року №331 «Про затвердження порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та Статуту Кривоозерського ПАЛ, діти мають право на безкоштовне проживання.

У 2019-2020 навчальному році послугами гуртожитку користувалися 109 чоловік, з них сиріт 6 чоловік. Вихователями та черговими гуртожитку ведеться робота щодо дотримання правил проживання у гуртожитку. Так, щосереди перевіряється санітарний стан кожної кімнати та виставляється оцінка в «екрані чистоти», що спонукає мешканців гуртожитку відповідально ставитися до дотримання в кімнатах належного порядку.

Здобувачі освіти спільно з вихователями щочетверга проводять різноманітні тематичні заходи, що висвітлюються на сайті ліцею.

Відновлено роботу ради профілактики правопорушень наказом директора від 14.02.2020 року №24-о.

Наказом директора від 17.02.2020 року №25-о заборонено вживати алкогольні напої на території навчального закладу. Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив ліцею протягом 2019 – 2020 н. р. орієнтувався на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про охорону дитинства», концепцію «Нової української школи» «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», затверджений річний план роботи ліцею та план виховної роботи на 2019 – 2020 навчальний рік.

З метою виховання патріотизму у молодого покоління, вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних традицій у ліцеї систематично проводяться заходи, присвячені пам’ятним датам історії нашої держави (до Дня Захисника України, Дня вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Голодомору, Голокосту, героїв Крут, Революції Гідності, Небесної Сотні).

На початку навчального року, протягом вересня місяця було складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею.

Так в нашому навчальному закладі навчалися учнів пільгових категорій, з них:

- дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 18 чоловік;

- дітей з малозабезпечених сімей – 21 чоловік;

- дітей-інвалідів – 2 чоловіки;

- діти тимчасово переміщенні з зони АТО –

Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки. Проведено профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками. Ведеться контроль за відвідуванням занять учнів даної категорії.

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля.

В ліцеї систематично ведеться робота з учнями, що стоять на внутрішньому обліку. На кінець року на обліку перебувало – 10 чоловік. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, розмови з вчителями та їх батьками з приводу поведінки на уроках, перервах, в позаурочний час, відношення до навчання, дотримання статуту ліцею.

З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- «Знати, щоб жити. Профілактика шкідливих звичок»;

- «Шкідливість куріння» з елементом анкетування «Тютюн здоров’ю не товариш»?

- «Загроза наркотиків». Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків.

З метою згуртування учнівського колективу в гуртожитку були проведені бесіди на тему:

- «Дружба в житті людини»;

- «Права дитини»;

- «Скажи насильству в сім’ї - Ні!»;

- «Торгівля людьми та її причини. Як себе захистити».

З учнівською молоддю в гуртожитку проведено ряд тренінгів за програмою факультативного курсу «Дорослішай на здоров‘я», а саме: «Цінність життя», «Здоров‘я – цінність життя», «Міжособистісна привабливість: дружба, любов, симпатія», «Дівчата і хлопці: взаємини», «Репродуктивна система і здоров‘я людини», «Коло проблем, або коли ми ризикуємо», «Відповідальне батьківство».

Протягом навчального року систематично проводились бесіди з учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин.

Індивідуальні та групові консультації соціальним педагогом проводились на таку тематику :

- проблеми навчання та виховання учнів ;

- труднощі у спілкуванні з однолітками;

- проблеми з дисципліною та відвідування учнями уроків;

- труднощі у спілкуванні з батьками;

- сімейні конфлікти.

Перед соціальним педагогом ліцею поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки;

- вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

- представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

Психологом ліцею проведена наступна робота:

1. Психодіагностичний напрям:

- Проведено анкетування з учнями І курсу та річного терміну навчання «Ваш професійний вибір» , з метою вивчення свідомого та самостійного вибору професії учнями нового контингенту;

- Проведено дослідження в учнів І курсу та річного терміну навчання з метою виявлення типу темпераменту;

- Проведено діагностику міжособистісних відносин в навчальних групах І курсу та річного терміну навчання;

- Проведено анкетування «Моє ставлення до проблеми насильства й жорстокості», «Молодь і протиправна поведінка»

2. Консультативний напрям:

- проведені індивідуальні консультації з учнями, які стоять на внутрішньоліцейному обліку з метою подолання дезадаптивної поведінки;

- надані індивідуальні консультації батьками та педагогічним працівникам щодо поведінки та навчання учнів;

- надана допомога класним керівникам та майстрам в/н з вибору активу групи;

3. Корекційно-відновлювальний та розвивальний напрям:

- заняття з «важковиховуваними» учнями, які стоять на внутрішньоліцейному обліку з метою зменшення егоцентричних тенденцій, посилення доброзичливості і щирості у взаємодії з оточуючими;

- проведення заняття з учнями, які проживають у гуртожитку «Твоє життя – твій вибір»

4. Напрям психологічної просвіти:

- проведені години психологічного спілкування для учнів за темами: «Молодь проти насильства», «Молодь проти насильства», «Злочин, який не розголошують», «Вплив алкоголю на організм людини», «Уміння сказати «ні» в екстремальних ситуаціях», «Толерантна людина»;

- впроваджується програма ««Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

- проведені виступи на педрадах: «Девіантна поведінка», «Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів»;

- проведені виступи на батьківських зборах: «Стилі батьківського виховання», «Домашнє насильство, як феномен сімейного неблагополуччя», «Особливості юнацького віку».

5. Організаційно-методичний напрям:

- організована робота з обдарованими та «важковиховуваними» учнями;

- розроблена та організована робота учнівського самоврядування;

- розроблені рекомендації педагогічним працівникам для роботи з учнівським колективом.

6. Зв’язки з громадськістю:

- співпраця зі службою в справах сім‘ї та молоді Кривоозерської РДА;

- співпраця зі службою в справах дітей Кривоозерської РДА;

- співпраця з Кримінальною поліцією;

З 12 березня наш освітній процес перейшов у режим онлайн. Дистанційно проводилась методична, навчальна та виховна робота. Для підтримки систематичного зв’язку із здобувачами освіти та їх батьками продовжив активно працювати сайт ліцею, а також була створена група у Facebook.

За їх допомогою були проведені онлайн-заходи до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

28 жовтня 2020 року Миколаївським державним будинком художньої творчості проведено у заочній формі обласний конкурс сучасної пісні «Голос Миколаївщини» серед вихованців закладів професійної (професійно – технічної) освіти. Учень 7 групи Максим Зайвий (керівник І. О. Кочерга) став призером Конкурсу, зайняв ІІІ місце.

Учні та педагогічні працівники освітнього закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для працівників

Будівля ліцею та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям.

Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всьому ліцею розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, ліцеєм підготовлені Акти готовності до нового навчального року та інші, супутні документи.

Залишок коштів по спецфонду станом на 01.01.2020 року становив 2506305,08 грн. Залишок коштів на благодійну допомогу становив 442 грн.

По загальному фонду кошторисом затверджено суму в розмірі 17084,376 грн. в т.ч на освітню субвенцію 1906170 грн.

Видатки на заробітну плату з податками становили 10680000,00 грн

Харчування 355882 грн

Комунальні послуги 2193524 грн

Стипендія 1885000 грн

Послуги 34000,00 грн

Матеріали 28800,00 грн

Медикаменти 1000,00 грн

По спеціальному фонду кошторисом затверджено 1603400 грн:

Заробітна плата та податки до неї 585600 грн

Медикаменти 2300,00 грн

Комунальні послуги 22500,00 грн

Матеріали 508000 грн

Послуги 135000 грн

Податки 290000 грн

Відрядження 17000 грн

Обладнання 43000 грн.

Заробітна плата за рахунок обласного бюджету склала 10321,5 тис грн, в т.ч субвенція 1617,5 тис. грн.

Грошова винагорода 271887 грн, в т.ч субвенція 57,4 тис.грн.

Матеріальна допомога 398,7 тис.грн, в т.ч субвенція 54,5 тис.грн.

Премії 946,6 тис. грн

Заробітна плата за рахунок спеціального фонду склала 510,6 тис. грн:

Премія 62,1 тис. грн

Матеріальна допомога 14,8 тис. грн.

Основні заходи, що проведено у сфері фінансово-господарської діяльності:

Придбано:

2 принтера для методичних комісій , 1 принтер-сканер-ксерокс для приймальні та 1 ноутбук

провід для проведення мережі інтернет для кабінетів навчального корпусу.

банер для профорієнтаційної роботи

стенди з пожежної безпеки, цивільного захисту, розкладу уроків, куточок кухара.

4 миючі раковини для 1-го та 3-го поверхів гуртожитку

4 миючі раковини з підставками для туалетних кімнат навчального корпусу.

Обігрівач в лабораторію кухарів

мінімийка для транспорту на полігон ліцею

антисептичні таблетки «Бланідаз» для миття підлоги

2 електронних термометри для вимірювання температури тіла в гуртожиток ліцею та навчальний корпус

захисні маски для працівників ліцею

антисептики (санітайзери) для обробки рук

електром’ясорубку для харчоблок

новий посуд для харчоблоку

фарба для поточного ремонту в ліцеї

Придбано та встановлено:

- 26 вікон у навчальні корпуса

- 2 металопластикових дверей на першому поверсі (центральний вхід ліцею)

- холодильник та 4 термометри для вимірювання температури у холодильниках для харчоблоку.

Встановлено:

- 4 залізних дверей на центральний вхід ліцею (2 великих та 2 маленьких).

- надпис на даху центрального входу «Кривоозерський професійний аграрний ліцей»

- плафони для освітлювальних ламп у гуртожитку, розетки та вимикачі.

- 2 сміттєві баки на території ліцею та 2 сміттєві баки на території харчоблоку.

Відремонтовано:

- вхідний коридор центрального входу

- холу першого поверху навчального корпусу

- дах над вхідними коридором центрального входу

- холодильник в їдальні ліцею

- проектор для методиста

- системний блок до комп’ютера в гуртожиток

- обладнання котелень ліцею (підготовка до опалювального сезону)

Інше:

Виготовлено ветеринарний паспорт на пасіку.

Підключено 14 точок інтернету від Укртелеком через мережу оптичного волокна та забезпечено Wi-Fi в приміщенні гуртожитку та на коридорах ліцею.

Здійснено перевірку манометрів

Здійснено перевірку вогнегасників

Укомплектовано аптечки працівникам ліцею.

Здійснено поточний ремонт обладнання котелень, зокрема замінено манометри, встановлено клапани).

Пройдено техогляд транспортними засобами:

Затверджено інструкції з охорони праці для працівників харчоблоку

Утворено комісію з бракеражу продуктів харчування.

Проведено перевірку якості питної води, яка використовується для потреб харчоблоку та отримано позитивні результати.

Упорядковано комору для зберігання продуктів харчування, здійснено маркування продуктів.

Директор Інна ТКАЧ

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.