Бібліотека

/Files/images/ltsey/Б.jpg

Важливе завдання бібліотеки нашого ліцею – добитися того, щоб книжка увійшла в життя молодої людини, як духовна потреба, щоб відвіданням бібліотеки не закінчилось, а тільки почалось духовне життя людини в світі книги. Без цього відвідання бібліотека втрачає будь-який сенс.

/Files/images/ltsey/3.JPG

Сьогодні актуальності набуває проблема використання інформаційних технологій і задоволення інформаційних потреб читачів на якісно новому рівні. Наша бібліотека обладнана комп’ютером, підключеним до інтернету, що дає можливість учням отримувати додаткову інформацію, поглиблювати свій інтерес до професії! Це дає змогу використовувати нові бібліотечно-інформаційні ресурси: комп’ютерні мережі, цифрові (інформація на дисках). Обладнання бібліотеки сканером і принтером дає можливість копіювати і роздруковувати навчальний матеріал з інтернету чи з будь-яких інших джерел.

З перших днів перебування в ліцеї, учні залучаються до користування книгою. При записі до бібліотеки і видачі підручників, їх знайомлять з довідковим матеріалом, який стане надалі добрим помічником у виборі потрібної літератури. /Files/images/ltsey/4.JPG

Пропаганда книги завжди пов’язана з усіма масовими заходами, які проводяться в ліцеї.

Роль бібліотеки в ліцеї визначна. Учні проводять тут багато часу і кожного разу дотик до «доброго, розумного, вічного», яким є книга, дає позитивний результат. У майбутніх робітників формується стійкий інтерес до книги, глибокі знання, закладаються міцні основи культури, вони стають духовно багатими.

Функції бібліотеки Кривоозерського ПАЛ

/Files/images/ltsey/2.JPG

Соціальні функції бібліотеки

Актуальною проблемою сьогоднішнього суспільства є життєва невлаштованість багатьох людей. Держава, її громадяни мають бути готовими до вирішення цієї проблеми психологічно, організаційно, економічно. У нових умовах суспільного розвитку держава робить запит на особистість, здатна активно включитися в систему суспільних і творчих відноси; особистість високоморальну у своєму розвитку; особистість, яка добре знає і розуміє, що робить, куди і навіщо йде; особистість, яка обов’язково знайде своє місце в житті та суспільних процесах, що відбуваються в державі.

Реалізація названої функції в нашій бібліотеці складається з організації книжкових виставок; «Пізнай себе», «Думай про те, як ставляться до тебе люди», «Етика спілкування», «Як подолати життєві труднощі», «Сенс життя»; усні журнали: «Свідомість національної і людської гідності», «Свідома дисципліна», «Я серед людей»; дні здоров’я: «Я за здоровий спосіб життя», «Яким я хочу бачити себе у ХХI столітті?»./Files/images/ms/1.JPG

Інтелектуальні функції бібліотеки

Наш навчальний заклад покликаний сформувати творчу, гуманістично орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні здібності і таланти, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. До цього процесу долучається й бібліотека. Вона набула статусу центру інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля учнів. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: Книжкові виставки «Дня допитливих», «Хочу все знати», «Розвивай свою пам'ять»; інтелектуальний клуб знавців літератури, формування фонду науково – пізнавальної літератури; виставки – презентації науково – популярної літератури та статей періодики; огляди науково – популярної літератури або однієї статті; «Водії книжкових доріг», «З книгою у світ знань».

/Files/images/ms/Рисунок10.jpg

Самоосвітня функція бібліотеки

Цілеспрямована, систематична, керована самим учнем пізнавальна діяльність, необхідна для його освітнього та інтелектуального рівня – це і є самоосвіта учня.

Самоосвіта – це насамперед пізнання. І цей процес має бути організованим, остільки сьогодення вимагає величезної інформаційної насиченості навчального процесу. Формування пізнавальних інтересів змушує учня звертатися до книги.

Враховуючи таку необхідність бібліотека стимулює цей процес: запропонує ту книжку, яка відповідає потребам учня, його запитам та інтелекту, консультує як найефективніше її опрацювати. Учень потребує допомоги і бібліотека допомагає як порадник, консультант, керівник самоосвіти. Такого учня в забезпеченні літературною бібліотека задовольняє якнайповніше.

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають технології, які формують вміння та навички аналітичної роботи з книгою уміння вести записи прочитаного; книжкові виставки; «Від самоосвіти до самотворчості», «Учися вчитися та пізнавати», «Одна книга тисячі людей навчає», «Самоосвіта в житті людей», «Неперервність освіти – навіщо вона».

/Files/images/ms/Рисунок12.jpg

Культурологічна функція бібліотеки

Бібліотека ліцею є ідеальним кабінетом для живої роботи в галузі культури: поглиблення знань читачів із історії культури, культурного розвитку українського народу, вміння розуміти історію та культуру. Бібліотека робить вагомий внесок у збереження та розвиток культурних цінностей, зразків і форм культурологічної діяльності, прийнятих суспільством. Реалізацією цієї функції забезпечують технології, зміст яких сприяє пізнанню учнями історико – культурної спадщини українського народу, засвоєнню знань про загальнолюдські цінності: клуби літературної та художньої творчості «Кругозір», «У світі прекрасного», «Відродження»; бібліографічної огляди «Світогляд українського народу», «Українське мистецтво», книжкової виставки «Духовні скарби українського народу», «Мова – душа народу», «Народні мистецтва та ремесла краю», «Духовні скарби українського народу», «Історична пам'ять українського народу», «Загальнолюдські цінності і сучасне суспільство»./Files/images/ms/Рисунок13.jpg

Виховна функція бібліотеки.

Пріоритетними напрямами виховання молоді в системі освіти є патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина – патріота; правове виховання, мета якого – формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свободи людини і громадянина, Конституції, державних символів; моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зрізків своєї родини, українського народу, творчої працелюбної особистості; трудове виховання, що передбачає формування високого рівня економічної культури особистості, яка усвідомлю себе частиною природи і наділення почуттями відповідальності за неї як національне багатство; фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Наша бібліотека активно долучилася до реалізації основних виховних функцій та завдань і утвердилася як центр духовного становлення особистості, духовної культури учнів.

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: літературні бесіди, книжкові виставки «Мій край, моя історія жива», «Подвиг житиме в віках», «Право і закон», усні журнали «Мово моя українська…!». /Files/images/ms/Рисунок11.jpg

Інформаційна функція бібліотеки

Бібліотека ліцею у добу інформації набула статусу інформаційного центру, який забезпечує розв’язання завдань: інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально – виховного процесу; вивчення інформаційних потреб і запитів читачів, їхнє повноцінне задоволення, інформаційний сервіс. Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: виставки нових надходжень; інформаційні огляди; дня інформації та інформування про альтернативні посібники; інформаційні бібліотечно–бібліографічні консультації; вікторини «Хто цей літературний герой», «Україно, моя Україно» години творчості «Я хочу Вам запропонувати», «Мої улюблені книги», «Що в імені твоєму», тематичні дискусії «Про книгу та бібліотеку», «Книжка у твоїх руках»; свято до Міжнародного дня книги «Історія створення книги», «День книги», «Доля книги в театрі та кінематографі.

/Files/images/ms/Рисунок8.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1280

Коментарi

 • Ludivia

  2013-09-20 09:07:09

  I came, I read this article, I coeernuqd. http://gozklwh.com [url=http://lvefgzihk.com]lvefgzihk[/url] [link=http://hqiphg.com]hqiphg[/link]...

 • Danyon

  2013-09-18 15:05:11

  Boom shkaalaka boom boom, problem solved. http://dmcxoop.com [url=http://plmulemtwb.com]plmulemtwb[/url] [link=http://yyssgbohl.com]yyssgbohl[/link]...

 • Romby

  2013-09-18 00:16:06

  Your posintg lays bare the truth...

 • Dilara

  2013-09-16 03:36:40

  This is the ideal answer. Evrnyoee should read this...

 • Yoyoo

  2013-09-15 14:48:24

  Unbvbieealle how well-written and informative this was....

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.