Звіт директора Кривоозерського професійного аграрного ліцею за 2020-2021 навчальний рік

На виконання наказу МОН України від 23.03.2005 року № 178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні звітую про діяльність ліцею за 5 років під моїм керівництвом.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», положенням про професійно-технічний навчальний заклад, про ступеневу професійно-технічну освіту, про затвердження Національної рамки кваліфікацій, Статутом ліцею, колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками директора та іншими нормативними актами України, що регламентують роботу професійно-технічного навчального закладу.

Кривоозерський професійний аграрний ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти

У своїй діяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного процесу.

Я, як директор, визначивши курс розвитку навчального закладу, спрямувала основні зусилля на:

- модернізацію освітнього середовища через забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);

- створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, забезпеченню фізичного, морального, культурного і духовного розвитку учнів, формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу;

- посилення кадрового потенціалу – створенню колективу однодумців, які володіють сучасними педагогічними та виробничими технологіями;

- створення умов для професійного вдосконалення та творчості педагогічних працівників із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва.

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних та виробничих інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;

- удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти шляхом залучення додаткових джерел фінансування, надання платних освітніх послуг та послуг населенню.

Під моїм керівництвом ведеться значна робота у напрямках реалізації стратегічного плану розвитку ліцею. Здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, модернізується навчальна та матеріально-технічна база кабінетів, лабораторій, майстерень.

Кадрова робота

В Кривоозерському професійному аграрному ліцеї станом на 01жовтня 2021 року працює 51 педагогічний працівник. З них: адміністративний персонал – 10 осіб, викладачів – 19, майстрів виробничого навчання – 21, керівник гуртка.

Згідно плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно (професійно-технічної) освіти у Миколаївській області курси підвищення кваліфікації пройшли:

- при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України – 9 осіб;

- при Миколаївському обласному інституті післядипломної освіти пройшли курси підвищення кваліфікації 7 осіб.

Якісний склад педагогічних працівників: 7 педагогічних працівників мають звання «спеціаліст вищої категорії», з них мають педагогічні звання «викладач-методист» – 1, «старший викладач» – 5 осіб, «спеціаліст I категорії» – 12 осіб; «спеціаліст II категорії» – 2 особи , «спеціаліст» – 2 особи.

Якісний склад майстрів виробничого навчання: всього 15 осіб мають 14 тарифний розряд, 13 тарифний розряд мають 6 осіб.

Складено перспективний план-графік атестації та стажування педагогічних працівників, який виконується повністю.

За останні два роки підвищили кваліфікацію всі педагогічні працівники, які підлягали атестації, а майстри виробничого навчання крім цього, проходять стажування на робочих місцях підприємств та організацій, які впроваджують новітні технології та сучасне обладнання.

На засіданні педагогічної ради у 2020 році доведено до відома працівників інформацію про якісний склад педагогічних працівників. Інформацію взято до відома. Саме в 2021 році отримали свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Оператор комп’ютерного набору» 2 педагогічних працівники;

Отримав свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» – 1 педагогічний працівник.

У листопаді 2020 року затверджено нові посадові інструкції для всіх працівників.

Зміст освіти

Ліцей забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та повної загальної середньої освіти і здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання згідно з наказом МОН від 21.04.2016 року №742 «Про результати акредитації та атестації».

Також ліцей готує кваліфікованих робітників і співпрацює з підприємствами та фізичними особами підприємництва, що надають робочі місця для проходження здобувачами виробничого навчання та виробничої практики, зокрема, це – ТДВ «Кар’єр «Граніт», ФОП Білий Сергій Анатолійович, ФОП Фіцура Олександр Олександрович, ФГ «Світлана», ФГ ім. Щорса, СГВК «Україна молода», ФГ «Десна», ТОВ «Оберіг- ЛТД», ТОВ «Південна житниця», ФГ «Основа-2», ФОП «Ляховський В.С.

Шановні колеги, протягом поточного навчального року формування учнівського контингенту, організація професійної підготовки учнів здійснювалась за такими професіями:

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою навчання з подальшим отриманням повної загальної середньої освіти
Назва професії Термін навчання
Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 3 роки
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 3 роки 16 тижнів
Кухар; Кондитер 3 роки 23 тижні
Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 3 роки 18 тижнів
На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою навчання
Кухар 1,5 роки
Офісний службовець (бухгалтерія) термін навчання 1 рік
Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів (категорія «С») 1,5 роки
Кравець 1 рік

Заклад виконує прийом абітурієнтів відповідно до регіонального замовлення, в межах ліцензійного обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №449, замовлень підприємств та відповідно договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом та замовником робітничих кадрів на підготовку кваліфікованих робітників, які погоджено в установленому порядку на всі професії.

Станом на 01.10.2021 року контингент учнів склав383 чоловіки.

Виконання регіонального замовлення відповідно по рокам становило:

2019-2020 н.р. набір – 132; замовлення – 73%;

2020-2021 н.р. набір – 138; замовлення – 69%;

2021-2022 н.р. набір – 140; замовлення – 70%.

Кількість учнів, які завершили навчання у 2020 році склала 100 чоловік, а станом на 01.10.2021 року завершили – 53 учні. Відраховано у 2020 році 10 учнів, та у 2021 році 10 учнів.

Як бачимо, є місце невиконання замовлення. Серед причин, я вважаю, відсутність даних про стан ринку праці, низька соціально-економічна мотивація до здобуття професійних кваліфікацій, зниження престижності людської праці, а також демографічна ситуація і, як результат, недостатня кількість випускників шкіл за останні роки.

Випуск та працевлаштування випускників

Одним із основних показників успішної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти є працевлаштування, яке здійснюється підписанням договору про надання освітніх послуг у сфері професійно- технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно (професійно-технічним) навчальним закладом.

У 2021 році працевлаштовано 16 випускників. В минулому році працевлаштовано 25 випускників.

Основні підприємства, що працевлаштовують випускників: ТОВ «Оберіг ЛТД», ФГ «Стрілець», ФГ «Доля», ФГ Темп, ФГ «Олена і К», ФГ «Васкар», а також АТ «Миколаївобленерго» Врадіївського району, ТОВ «Світ соломи», ПрАТ кар’єр «Граніт», ПП «Північ». Інші підприємства району та області відмовляють у працевлаштуванні через відсутність вакансій.

Профорієнтаційна робота

Наказом директора від 17.03.2021 року 46-о «Про затвердження складу приймальної комісії Кривоозерського професійного аграрного ліцею та порядку її роботи» затверджено склад приймальної комісії.

В рамках профорієнтаційної роботи ліцей взяв участь:

- у святі Масляної на території Кривоозерської селищної ради (методична комісія кухарських професій пригощувала млинцями власного приготування);

- у святі Дня захисту дітей (методична комісія кухарських професій пригощувала медовими пряниками дітей громади, а випускники показували майстер-клас прикрашання випічки);

- у храмовому святі до дня селища Криве Озеро (організовано виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва – власних виробів працівників ліцею та пригощення методичною комісією кухарських професій).

У 2021 році подали документи, пройшли співбесіду та зараховано на навчання 140 учнів.

Облік контингенту учнів Кривоозерського ПАЛ

станом на 01.10.2021р.

№ з/п Назва професії Номер групи Кількість учнів на початок звітного періоду Рух контингенту Кількість учнів на кінець звітного періоду
Прибув з інших навчальних закладів Переведений до інших навч. закладів Достроковий випуск, випуск Відрахований (причина)
1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С» 7 8 8
2 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С» 2 18 18
3 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С» 19 13 2 15
4 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С» 17 0 15 15
5 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1,А2,В1»;слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С 5 0 17 17
6 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1,А2,В1»;слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С» 1 27 27
7 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1,А2,В1»;слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С 4 20 20
8. Оператор компютерного набору; 10 0 28 28
9 Оператор комп’ютерного набору; обліковець 15 24 24
10 Оператор комп’ютерного набору; обліковець 14 14 14
11 Оператор комп’ютерного набору; обліковець 23 17 1 власне бажання 16
12 Кухар; кондитер 11 0 26 26
13 Кухар; кондитер 27 24 1 23
14 Кухар; кондитер 28 27 27
15 Кухар; кондитер 21 23 23
16 Офісний службовець (бухгалтерія) 20 0 16 16
17 Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів категорії «С 8 16 16
18 Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів категорії «С 9 0 14 14
19 Кухар 26 15 1 власне бажання 14
20 Кухар 30 0 22 22
Всього 246 140 1 2 383

Збереження учнівського контингенту

Збереження учнівського контингенту – це одне з головних завдань в нашій роботі. Я, як директор, щоразу, наголошую на серйозності та персональній відповідальності керівників груп. В ліцеї діють Правила внутрішнього розпорядку для учнів, здійснюється контроль за відвідуванням занять учнями, здійснюється ознайомлення керівників груп з побутовими умовами проживання та родинами учнів, проводяться засідання ради профілактики правопорушень. Задіяні заходи дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

Навчання в ліцеї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» завершується Державною кваліфікаційною атестацією, яка здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту». На початку навчального року створюються Державні кваліфікаційні комісії за всіма напрямами підготовки кваліфікованих робітників. Головами комісій призначено керівників або головних спеціалістів підприємств-замовників кадрів.

Протягом 2019-2020, 2020-2021 навчальних років головою комісії ДКА з професій «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Офісний службовець(бухгалтерія)» була керуюча Кривоозерським відділенням АТВТ Приватбанк.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професійне навчання Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, Держаними стандартами професійно-технічної освіти, Стандартами професійної (професійно-технічної) освіти та здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України №419 (зі змінами від 10.07.2015 № 746).

Навчально-виробничий процес у Кривоозерському професійному аграрному ліцеї здійснюється відповідно до вимог робочих навчальних планів і програм, навчально-методичних, нормативно-правових документів, зокрема до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 419 (зі змінами від 10.07.2015 року № 746).

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання в навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики на підприємствах. Виробнича діяльність в майстернях ліцею направлена на виготовлення виробів та також на покращення матеріально-технічної бази майстерень і кабінетів.

Виробниче навчання

Майстри виробничого навчання Кривоозерського професійного аграрного ліцею працюють над питаннями впровадження нових технологій в освітній процес.

Розробка та використання навчальних відеофільмів з окремих тем предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок залишається цікавою, ефективною сторінкою навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Так, майстром виробничого навчання Біденко Р.М. було створено навчальний відеофільм з уроків виробничого навчання електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

На уроках виробничого навчання використовується більшість інноваційних технологій. Це уроки-ігри, уроки-екскурсії, творчі лабораторії майстрів, майстер-класи, круглі столи, роботи за проектними методиками для здійснення пошуково–дослідницької діяльності учнів.

На уроках виробничого навчання деталізуються отримані під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв’язок із загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.

Створено умови для практичного ознайомлення учнів з сучасними тракторами, комбайнами, сівалками точного висіву, плугами, та іншими агрегатами.

Проводячи навчальний процес на базі ФГ «Біцан О.І.» на сучасному підприємстві із застосуванням високотехнологічного обладнання, ми сприяємо підвищенню якості підготовки робітничих кадрів.

Загальноосвітня підготовка

Загальноосвітня підготовка здійснюється відповідно до Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства в галузі освіти.

Рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітньої підготовки не на високому рівні. Пояснюється це тим, що до навчального закладу в основному вступають учні, які мають середній та початковий рівень навчальних досягнень, проте бали у свідоцтвах значно завищені, про що свідчать результати діагностичних контрольних робіт. Для покращення результатів викладачі постійно проводять консультації, але не завжди це дає позитивні результати.

У 2020-2021 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з української мови зареєструвалося 38 учнів, брали участь – 6 учнів. Результати ЗНО показали, що засвоїли навчальний матеріал:

- на початковому рівні – 2 учнів;

- на середньому рівні – 4 учнів;

- на достатньому рівні – 0 учнів;

- на високому рівні – 0 учнів.

У 2020-2021 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 14 учнів, брали участь – 6 учнів. Результати ЗНО з української мови та літератури показали, що засвоїли навчальний матеріал:

- на початковому рівні –4 учнів;

- на середньому рівні – 2учнів;

- на достатньому рівні – 0 учнів;

- на високому рівні – 0 учнів.

У 2020-2021 навчальному році учні складали другий предмет ДПА – математика або історія України – у формі ЗНО, за вибором учня.

На складання ДПА з математики у формі ЗНО зареєструвалося 52 учнів, брали участь – 12 учнів. Результати ЗНО з математики показали, що засвоїли навчальний матеріал:

- на початковому рівні – 10 учнів;

- на середньому рівні – 2 учнів;

- на достатньому рівні – 0 учнів.

- на високому рівні – 0 учнів.

На складання ДПА з історії України у формі ЗНО зареєструвалося 52учні, брали участь – 12 учнів. Результати ЗНО з історії України показали, що засвоїли навчальний матеріал:

- на початковому рівні – 1 учнів;

- на середньому рівні – 7 учнів;

- на достатньому рівні – 1 учень;

- на високому рівні – 1 учень.

На складання ДПА з географії у формі ЗНО зареєструвалося 14 учнів, брали участь – 1 учень. Результати ЗНО географії показали, що засвоїли навчальний матеріал: на достатньому рівні – 1 учень.

На складання ДПА з біології у формі ЗНО зареєструвалося 36 учнів, брали участь – 9 учнів. Результати ЗНО біології показали, що засвоїли навчальний матеріал:

- на початковому рівні – 0 учнів;

- на середньому рівні – 8 учнів;

- на достатньому рівні – 1 учень;

Розбіжність у річних балах і ЗНО обумовлена тим, що часто учні переоцінюють свої можливості (не всі якісно підготувалися), не вироблено викладачами індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів з урахуванням їх особливостей. Разом з тим, карантинні обмеження спонукають учнів утримуватись від масових заходів

Виробниче навчання

Освітній процес здійснюється у 30 кабінетах, 14 з яких загальноосвітні, 5 загальнотехнічних, 11 спеціальних.

Майстерні: сільськогосподарських машин, слюсарна, майстерня тракторів, кисневого та теплового різання, ручного та електродугового зварювання, ремонтна, тренажерна електрозварювальників, електромонтажна, кравців (2 одиниці), бухобліку (2 одиниці), технології комп’ютерної обробки (2 одиниці), кухарів (3 одиниці), комбайнів, тракторів та двигунів, технічного обслуговування).

Навчальні кабінети, лабораторії і майстерні забезпечені необхідним обладнанням.

Методична робота

Методична робота спрямована на удосконалення педагогічної майстерності кожного викладача, майстра в/н, сучасний підхід у підготовці конкурентоспроможного робітника, пошук нових форм навчання, використання інноваційних технологій, впровадження науково-методичного забезпечення на основі комп’ютерних технологій, розвитку та виховання особистості.

Директор здійснює загальну організацію методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі. В організації методичної Кривоозерського ПАЛ та її плануванні враховувалися актуальні завдання розвитку системи профтехосвіти. Першочерговим завданням при організації методичної роботи в ліцеї є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання. Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності. Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Формування конкурентоспроможного кваліфікованого робітника шляхом оновлення змісту і форм організації освітнього процесу, розвитку творчого потенціалу педагога». Форми методичної роботи обираються згідно з потребами кожного педагога та можливостями ліцею і спрямовані над роботою згідно єдиної методичної теми.

Головним у методичній роботі– є надання реальної, дієвої допомоги викладачам та майстрам в/н щодо ефективної організації навчально-виховного процесу; розширення простору для творчості, формування особистого шляху кожного педагога в процесі удосконалення фахової майстерності. За звітній період з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів проводилися:

- засідання педагогічної ради;

- заняття ради з профілактики правопорушень;

- засідання методичних комісій;

- наради при директорові;

- інструктивно-методичні наради.

Традиційним стало проведення інструктивно-методичних нарад, які дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.

Робота всіх структурних підрозділів: 6 методичних комісій, педради, групова та індивідуальна робота була спрямована на реалізацію проблемної теми. Цілеспрямована робота педколективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення навчально-методичного забезпечення предметів і професій. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів ліцею. Кращі педагогічні надбання викладачів та майстрів виробничого навчання – це публікації у фахових педагогічних та методичних газетах і журналах. Всього за відповідний період було надруковано 18 методичних розробок.

Протягом звітного періоду в тематику навчально-методичних нарад включались як питання реалізації єдиної методичної теми, так і опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій, питання формування мотивації навчальної діяльності учнів. Педагогічні працівники ліцею активно беруть участь у роботі обласної методичної секції з професій: готують виступи, презентації до засідань, демонструють майстер-класи, охоче діляться досвідом з колегами з інших ПТНЗ області.

Однією з колективних форм роботи з педагогами – є педагогічна рада. Протягом 2020-2021 навчального року були проведені педагогічні ради, на яких розглядалися основні питання стану освітнього процесу.

Робота із здібними учнями

Педагогічним колективом за звітній період проведено загальноліцейні конкурси професійної майстерності та олімпіади серед учнів, переможці яких брали участь:

в рамках Олімпійського тижня в 4 групі серед юнаків було проведено змагання з швидкості бігу на дистанцію – 100 м.

Під новим гаслом Олімпійських ігор – «Швидше, вище, сильніше - разом!» в 10 групі було проведено Олімпійський урок, де молодь продемонструвала свою спритність, витривалість, злагоджену роботу команд в рухливих іграх та спортивних естафетах.

Переможці ХХІІ конкурсу Шевченківської поезії «Заповіт-2021» стала учениця 23 групи, яка отримала Диплом III ступеня.

Он-лайн-Олімпіада «На урок» з англійської мови (2-ге та 3-є місце)

Музикальний конкурс «Червона троянда» - III місце.

Навчально-виховна робота

Планування виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік здійснено відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 16.07.2021 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», Указу Президента України від 18.05.2019 №286/219 «Про Стратегію національно – патріотичного виховання», Постанови КМУ від 9.10.2020 №932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії національно – патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки», Постанови КМУ від 30.06.2021 №673, якою затверджено Державну цільову соціальну програму національно – патріотичного виховання на період до 2025 року, Указу Президента України від 25.05.2020 року №195, яким схвалено Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, Постанови МОЗ України від 23.04.2021 №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Збірника нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу, розробленого Міносвіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров’я. Серед документів у збірнику Постанови Кабінету Міністрів №392 від травня 2020 року та №641 від липня 2020 року, якими на території України встановлюють карантинні обмеження; Постанова головного державного санітарного лікаря № 10 від 06 вересня 2021 року, якою регламентуються протиепідемічні заходи в закладах освіти; листи Міністерства освіти та науки головам обласних державних адміністрацій щодо створення безпечних умов для освітнього процесу.

Відповідно до річного плану роботи здійснюється планування виховної роботи на кожен місяць. Класні керівники проводять виховну роботу в підпорядкованих їм групах згідно з цими планами. Це – виховні години з громадянського виховання: «Доля родини в долі України», «Особиста гідність і совість», «До Дня соборності України», «Моя громадянська позиція».

З національно-патріотичного виховання: до річниць визволення Кривоозерщини, України від німецько-фашистських загарбників, до Дня Партизанської Слави, до Дня Захисників і Захисниць України, до Дня Небесної сотні та ін..

З превентивного виховання: зустрічі з представниками поліції, прокуратури; виховні години « Попередження суїциду», «До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми», «До міжнародного дня захисту прав людини» та ін..

З художньо-естетичного виховання: виховні години: «До дня закоханих». «До 8-го Березня». «Людина, закохана в красу» та ін..

За здоровий спосіб життя: зустрічі з лікарями різних фахів, виховні години на тему профілактики шкідливих звичок, проведення тренінгів з метою формування здорового способу життя та ін..

Вихованці ліцею є постійними учасниками заходів, які проводить районна бібліотека та районний краєзнавчий музей.

Слід відзначити, що класні керівники відповідально ставляться до проведення виховних годин, про що свідчать систематичні перевірки заступником директора з виховної роботи.

В цьому навчальному році методична комісія класних керівників і вихователів на чолі з головою Романюк Т.В. спланувала проведення виховних годин онлайн.

Виховна робота в ліцеї відповідає вимогам Концепції системи національного виховання в Україні. Вона конкретизується у представлених планах виховної роботи на місяць вихователів, у планах роботи практичного психолога, соціального педагога, бібліотеки, планів роботи гуртків.

Для забезпечення ефективної виховної роботи з молоддю в гуртожитку працюють 2 вихователі та 4 чергові. Система роботи забезпечує цілодобовий контроль за учасниками освітнього процесу.

Станом на 28 жовтня 2021 року у гуртожиток поселено 148 здобувачів освіти, 84 хлопці і 64 дівчини, з них 7 сиріт і 1 інвалід.

Виховна робота в гуртожитку спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства».

В гуртожитку створені належні умови проживання:

- затишні кімнати, в яких проживають здобувачі освіти;

- кімната відпочинку – «музичний салон», де хлопці та дівчата мають змогу поспілкуватися один з одним, переглянути телепередачі та інше;

-душової кімнати;

У 50 % кімнат, де проживають здобувачі освіти, встановлені металопластикові вікна. В разі надзвичайної ситуації, встановлений сигнал оповіщення.

Виховна робота в гуртожитку ведеться за такими напрямками:

- індивідуальна робота;

- організація колективу;

- організація побуту;

- розвиток пізнавальної діяльності ;

- національно-патріотичне виховання;

- цінностно-орієнтована діяльність ;

- формування здорового способу життя;

- моральне виховання;

- трудове та екологічне виховання;

- робота з батьками та громадськістю.

З метою виховання патріотизму у молодого покоління, вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних традицій у ліцеї систематично проводяться заходи, присвячені пам’ятним датам історії нашої держави (до Дня Захисника України, Дня вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Голодомору, Голокосту, героїв Крут, Революції Гідності, Небесної Сотні).

В гуртожитку оформлені інформаційні стенди: «Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку», «Екран чистоти кімнат», «Куточок з охорони праці».

На початку навчального року відбуваються вибори активу гуртожитку. Учнівське самоврядування допомагає вихователям та черговим організовувати виховну роботу на поверхах. З активу поверхів формується Рада гуртожитку. Головою Ради в гуртожитку у 2021-2022 н.р. обрано ученицю 27 групи Слободянюк Дарію, а заступником - учня 28 групи Купченка Олександра.

Робота самоврядування впливає на рівень вихованості здобувачів освіти, розвиток її суспільної активності, відповідальності, готовності до вирішення життєвих і соціальних завдань.

Здобувачі освіти гуртожитку займаються у вокальному та спортивних гуртках, беруть участь в спортивних змаганнях.

Протягом вересня 2021 року місяця складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею.

У першому півріччі 2021 року соціальним педагогом проведено ряд тренінгів в гуртожитку ліцею на тему «Коло проблем, або коли ми ризикуємо», «Мій захист –знання і обачливість».

Здобувачі освіти гуртожитку разом з вихователями проводять цікаві заходи, вечори відпочинку: «Хай оживає істина стара – людина починається з добра», «Спочатку було слово (про шкідливість вживання ненормативної лексики)»,»Сімейні цінності» та інші, «Милосердя і доброта», запрошено настоятеля церкви «Різдва Пресвятої Богородиці» смт Криве Озеро та проведено годину спілкування «Людські цінності». Бібліотекар ліцею також дбає про цікаве дозвілля мешканців гуртожитку, саме в бібліотеці були проведені змістовні заходи: «Наодинці з книгою», «Ми за чаєм не сумуємо ( про користь трав’яних чаїв)» та інші. Всі ці заходи впливають на розвиток морально - етичних, естетичних смаків здобувачів освіти.

Щочетверга проводяться виховні години, де розглядаються найактуальніші питання освітнього процесу, зокрема: правила проживання в гуртожитку, правила поведінки учнів, правила поводження електричними, побутовими пристроями, правила охорони праці, інструктажі з охорони праці, безпека роботи в мережі інтернет.

Наказом директора від 17.02.2020 року №25-о заборонено вживати алкогольні напої на території навчального закладу.

Спільно із співробітниками соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками бюро правової допомоги проведено виховний захід щодо профілактики правопорушень (шкідливість вживання алкогольних напоїв, неправомірна поведінка).

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля.

Протягом навчального року систематично проводились бесіди з учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин.

Індивідуальні та групові консультації психологом соціальним педагогом проводились на таку тематику :

- проблеми навчання та виховання учнів ;

- труднощі у спілкуванні з однолітками;

- проблеми з дисципліною та відвідування учнями уроків;

- труднощі у спілкуванні з батьками;

- сімейні конфлікти.

Перед соціальним педагогом ліцею поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки;

- вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

- представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

Здобувачі освіти, які схильні до порушень дисципліни, перебувають під постійним контролем вихователя, практичного психолога, соціального педагога. Вихователі постійно проводять індивідуальні та групові бесіди, щодо профілактики правопорушень та формування ціннісного ставлення до себе, свого здоров’я.

З метою утримання здобувачами освіти кімнат в належному санітарному стані щотижня заступник директора з навчально-виховної роботи та соціальний педагог перевіряють кімнати та виставляють оцінки за п’ятибальною шкалою .

Кожен працівник гуртожитку прагне створити комфортні умови для здобувачів освіти, наближені до тих, які були вдома.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчального закладу

Кабінети і лабораторії мають підключення до мережі Internet. Оголошено процедуру закупівлі 15 комплектів комп’ютерів для лабораторії технології комп’ютерної обробки інформації та та 2-х ноутбуків для педагогічних працівників. Укладено договір на придбання техніки.

В липні 2021 року оголошено процедуру закупівлі 2-х твердопаливних котлів для центральної котельні. Укладено договір.

В усіх котельнях встановлено 6 підривних (аварійних) клапанів біля кожного твердопаливного котла.

Придбано 6 комплектів столів зі стільцями в лабораторію кухарів.

Закуплено кахель для облаштування 4-х санвузлів навчального корпусу. Встановлено нові двері до санвузлів. Облаштовано 3 санвузли, останній на етапі завершення.

Здійснено облицювання центрального входу навчального корпусу декоративною штукатуркою – мікрогранітом. Пофабовано колони, перила перед входом до навчального корпусу.

Придбано посуд для потреб кухні: чашки, каструля, ваги на 25 кг, ополоник.

Питання укладання угоди про вивіз твердих побутових відходів вирішено позитивно. Укладено договір з КП «Добробут» Кривоозерської селищної ради про надання послуг з вивезення побутових відходів. Звісно, на переоснащення матеріально-технічної бази ліцею необхідні дуже великі кошти, однак ми намагаємося придбати найнеобхідніші матеріали, предмети та засоби для підтримання сталого функціонування роботи ліцею.

Охорона праці

Медичне обслуговування працівників ліцею організовано також на базі КНП «Кривоозерська центральна багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради, де вони щорічно проходять медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у сімейної медичної сестри ліцею. Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та викладачів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра.

Проведено навчання 11 працівників з питань техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці, з них: 5 працівників з питань електробезпеки.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та педрадах. Разом з тим, розробляються заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з викладачами та майстрами в/н. За звітній період дитячого травматизму не було.

Згідно укладеного договору проведено перезарядку вогнегасників у липні 2021 року. В січні 2021 року було придбано додатково 6 порошкових вогнегасників, додаткове спорядження для електрика («сумка електрика), 4 діалектричні коврики для лабораторії кухарів та 2 пари діелектричних чобіт для роботи з щитовою.

Будівля ліцею та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям.

Для протидії COVID-19 ліцей має в наявності 1612 таблеток «Бланідаз» для прибирання коридорів, 1.5 літри антисептику, 2712 масок, 3 пляшки рідкого мила, 75 пар резинових рукавиць для технічного складу, 20 рулонів паперових рушників. Педагогічних працівників забезпечено захисними щитками у кількості 50 штук. Додатково 6 захисних щитків використовується працівниками гуртожитку та їдальні. Для використаних ЗІЗ та паперових серветок придбано 6 додаткових контейнерів, які розміщено на коридорах навчального корпусу та в гуртожитку.

Розроблено та затверджено комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на 2021 рік.

Сформовано плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Так, у 2021 році пройшло перевірку з питань охорони праці та пожежної безпеки 6 працівників, та 1 працівник пройшов перевірку знань з Правил технічної теплових установок та НД з охорони праці.

Затверджено інструкції з охорони праці для кухаря, підсобного робітника, двірника наказом директора від.04.11.2020 року №142-о «Про затвердження інструкцій з охорони праці для окремих категорій працівників та для окремих видів робіт у Кривоозерському професійному аграрному ліцеї».

Акт опосвідчення стану електрообладнання підготовлено та направлено на Головне управління Держпраці у Миколаївській області листом від 13.01.2021 року.

Повірку виміру заземлюючих пристроїв та опору ізоляції здійснено ФОП Лесюк Володимир Васильович.

У січні 2021 року замовлено та отримано проект на систему оповіщення та протипожежної сигналізації для гуртожитку ліцею.

Благоустрій

На виконання вимогЗакону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», з метою упорядкування прибудинкової території Кривоозерського професійного аграрного ліцею, здійснено обрізання крони дерев біля приміщення чоловічого гуртожитку за адресою: вул. 1 Травня, 23, смт Криве Озеро та спилювання дерев навпроти навчального корпусу за адресою вул. Калантирська, 7, смт. Криве Озеро.

Здійснено насадження дерев на полігоні ліцею, 20 берез на території ліцею, та ялівець козацький (татарське зілля) навпроти навчального корпусу. Посаджено декоративний клен, черемуху та липу на території полігону.

Пофарбовано пам’ятку культури трактор та постамент навпроти ліцею.

В рамках депутатської роботи директора, придбано 4 дерева павловнії та 200 кущів самшиту, які висаджено навпроти навчального корпусу ліцею.

Фінансова діяльність

Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету, а також має рахунок спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від оренди приміщень, найму житлової площі.

Фінансування проводиться на підставі затвердженого департаментом освіти і науки ОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями до нього.

Фактичні видатки на утримання установи проводяться в межах доведених кошторисів та планів асигнувань.

Склад працівників ліцею формується на основі штатного розпису, затвердженого директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який складається на основі Типових штатів ПТНЗ, завіряється директором і головним бухгалтером ліцею.

Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно. Заборгованості у виплаті станом на 01.10.2021 року.

За звітній період в ліцеї було стійке фінансово-економічне становище. Кошти призначені кошторисом використовувались за призначенням і в повному обсязі.

Протягом звітного періоду з усіма організаціями, установами, банками, постачальниками проводились своєчасні розрахунки, всі сплати податків, відрахування до пенсійного фонду та соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Дотримувався порядок визначений Державним казначейством України при обслуговуванні та використанні позабюджетних коштів. Закупівля товарів та оплата послуг проводилась згідно чинного законодавства.

За звітній період в ліцеї проводились планові та позапланові перевірки контролюючими органами: у 2020 році їх було 8.

За період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року проведено 3 перевірки контролюючими органами.

Використання коштів за 9 місяців 2021 року

ПЛАН заг фонд, тис.грн Використ заг фонд, тис.грн. Використ спец фонд, тис.грн. ПЛАН Спецфонд, тис.грн.
1 2 3 4
оплата праці 11696,9 8497,5 369,3 477,6
нарахув.на опл.праці 2573,3 1826,1 81,5 106,1
медикаменти 2,7 1,00 0,85 2,3
послуги 33,5 30,4 332,6 161,3
відрядження 0 0,1 17,00
ком.послуги 1440,00 272,6 7,6 24,00
податки ( ПДВ, за землю, забруднення) 0 400 295,2
придбання основних засобів, 0 9,8 47,4
придбання матеріалів 58,2 28,6 332,3 491,6
виплата стипендії 2060,00 1357,9 - -
Інші виплати сиротам 212,00 67,8 - -
прод.харчув 347,5 161,8 - -
Всього 18 424 12 244 1 534 1 623

Збір урожаю

Культура Засіяно, га Зібрано, ц. Урожайність ц/га
Пшениця 96,66 4279,8 44,28
Озимий ячмінь 50 2583,00 51,66
Соняшник 75 1648,8 21,98
Кукурудза 101,4 Станом на 29.10.2021 у процесі збирання
Пшениця озима 11,54 368,7 31,93

Колектив працює стабільно, творчо, на перспективу. Дякую за увагу!

29.10.2021 року. Інна ТКАЧ

Кiлькiсть переглядiв: 90

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.